Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Total atelectasis and lung abscess formation in a patient with respiratory muscle weakness due to hyperthyroidism [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 126-129

Total atelectasis and lung abscess formation in a patient with respiratory muscle weakness due to hyperthyroidism

Şule AKÇAY1, Nilgün GÜVENER2, Ayhan Hilmi ÇEKİN3, Füsun Öner EYÜPOĞLU1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Dyspnea may occur not only to pulmonary related disorders but also to extrapulmonary diseases as well. The most common nonpulmonary causes of dyspnea include congestive heart failure, anemia, obesity, pulmonary embolism, neuromuscular diseases, skeletal deformities, psycogenic and hyperthyroidism. Generalized myopathy secondary to thyrotoxicosis is a common clinical finding detectable by EMG in over 90% of the patients. Respiratory muscles can also be involved in thyrotoxic patients who developed myopathy. Increased hypoxic and hypercapnic drive, tracheal compression by a goiter and euthyroid sick syndrome in patients with asthma are the other possible causes for dyspnea in hyperthyroidism. We presented a patient who was a 43 year-old woman admitted the hospital with complaints of dyspnea, fatigue and tetraparesis in October 1998. She has been suffering from hyperthyroidism since 1994. The patient had difficulty in coughing and expectorating sputum suggesting a respiratory muscle weakness. Inappropriate expectoration of airway secretion secondary to this muscle weakness caused left total atelectasis followed by lung abscess formation. With adequate treatment of hyperthyroidisim and pulmonary infection, an obvious clinical status improvement was obtained in the patient. With this case, we observed that thyrotoxicosis could be an important cause of chronic respiratory muscle weakness which results chronic infection and abscess of the lung.

Keywords: Hyperthyroidism, muscle weakness


Hipertiroidiye ikincil solunum kas güçsüzlüğü nedeniyle gelişen rekürren atelektazi ve akciğer absesi

Şule AKÇAY1, Nilgün GÜVENER2, Ayhan Hilmi ÇEKİN3, Füsun Öner EYÜPOĞLU1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Dispne sadece akciğer hastalıkları ile ilişkili olarak değil, akciğer dışı nedenlere bağlı da gelişebilir. Akciğer dışı nefes darlığının en sık nedenleri; konjestif kalp yetmezliği, anemi, obezite, pulmoner emboli, nöromüsküler hastalıklar, iskelet deformiteleri, psikojenik kökenli ve hipertiroidi olarak sıralanabilir. Tiroid krizine bağlı jeneralize miyopati, EMG ile %90 üzerinde saptanabilen sık bir bulgudur. Bu miyopati gelişen hastalarda solunum kasları da etkilenebilir. Hipertirodide diğer dispne nedenleri, artmış hipoksik ve hiperkapnik uyarı, büyümüş guatrın trakeaya basısı ve astmalı olgularda ortaya çıkabilen ötiroid hasta sendromudur. 43 yaşında bayan hasta dispne, halsizlik ve dört ekstremitede güç kaybı ile Ekim 1998'de hastaneye yatırıldı. 1994'den beri hipertiroidi tanısı mevcut olan hastanın, yatışında solunum kas güçsüzlüğünü düşündüren öksürük ve balgam çıkarma güçlüğü mevcuttu. Solunum yollarındaki sekresyonların, solunum kas güçsüzlüğüne bağlı yeterli drenajının olamaması sonucu sol akciğerde total atelektazi ve ardından akciğer absesi gelişti. Hipertiroidiye ve akciğer enfeksiyonuna yönelik yeterli tedavi sonrası klinik tablo düzeldi. Tirotoksikozun kronik solunum kasları güçsüzlüğüne, sonrasında da kronik akciğer enfeksiyonuna yol açtığını saptamamız açısından ilginç bulunarak bu olgunun sunumu amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, kas güçsüzlüğü


Şule AKÇAY, Nilgün GÜVENER, Ayhan Hilmi ÇEKİN, Füsun Öner EYÜPOĞLU. Total atelectasis and lung abscess formation in a patient with respiratory muscle weakness due to hyperthyroidism. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 126-129


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale