Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effect of cigarette smoking on pulmonary diffusing capacity in asymptomatic smokers [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 23-26

The effect of cigarette smoking on pulmonary diffusing capacity in asymptomatic smokers

Erkan CEYLAN1, Mehmet GENCER1, Mehmet Nuri TURAN2, Ahmet BAYAT3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. ŞANLIURFA
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. ŞANLIURFA

Emphysematous lesions seem to be the first structural pulmonary lesion in direct relation with smoking. Early detection of lung function tests abnormalities is an important contribution towards prevention and diagnosis of smoking related lung pathology. In this study we compared pulmonary diffusing capacity for carbon monoxide (DLCO) in asymptomatic smokers and non-smokers. Our aim is to show early reversible damages of lung in asymptomatic smokers by pulmonary function test. Fifty-four subjects of which 29 smokers and 25 non-smokers with a similar age range and sex distribution were included in the study. We performed standard spirometric tests (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75%, PEF), and DLCO, DLCO/VA studies analysed. The results obtained were as follows: In the smokers group, a high number of reduced values of DLCO, DLCO/VA comparing with small airways flow obstruction was found, which seems to mean that DLCO, DLCO/VA are more sensitive and earliest functional test to detect pathology in smokers’ evaluation. Furthermore, a significant correlation was found between DLCO, DLCO/VA values and duration of smoking, number of cigarettes smoked. The practical importance of this study is that the possibility of early detection of reversible damages of lung function in young healthy smokers is an important contribution to diagnose smoking associated diseases in early stages.

Keywords: COPD, diffusing capacity, emphysema, smoking


Asemptomatik sigara içicilerde sigara içiminin akciğer difüzyon kapasitesine etkisi

Erkan CEYLAN1, Mehmet GENCER1, Mehmet Nuri TURAN2, Ahmet BAYAT3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. ŞANLIURFA
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. ŞANLIURFA

Amfizematöz lezyonlar, sigara kullanımı ile ilişkili ilk görülen yapısal akciğer hasarıdır. Sigara içimi ile ilişkili akciğer patolojilerinin tanısında ve önlenmesinde akciğer fonksiyon testlerindeki anormalliklerin erken saptanması önemli katkı sağlar. Bu çalışmada asemptomatik sigara içici ve sigara içmeyenlerde karbon monoksit difüzyon kapasitesini karşılaştırarak asemptomatik sigara içicilerde solunum fonksiyon testleriyle akciğerdeki erken reverzibl harabiyeti göstermeyi amaçladık. Çalışmamızda karbon monoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) asemptomatik sigara içici ve sigara içmeyenlerde ölçülerek karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan 54 olgunun 29'u sigara içerken, 25'i sigara içmemekteydi. Olguların yaş ve cinsiyet dağılımı benzerdi. Standart spirometrik testleri (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75%) ve DLCO, DLCO/VA değerlerini ölçtük. Sigara içen grupta DLCO, DLCO/VA değerleri, küçük hava yolları akım obstrüksiyon değerlerine göre daha yüksek oranda azalmıştı. Bu da sigara içicilerin değerlendirilmesinde DLCO, DLCO/VA'nın daha duyarlı ve patolojiyi erken saptamada daha etkili fonksiyonel bir test olduğunu göstermiştir. Bunun yanısıra sonuçlarımızda DLCO, DLCO/VA değerleriyle sigara içim süresi ve sigara miktarı arasında da anlamlılık vardı. Bu çalışmanın pratik önemi; genç, sağlıklı sigara içicilerde akciğer fonksiyonlarındaki reverzibl hasarların erken saptanması, sigaraya bağlı gelişebilecek hastalıkların erken dönemde tanısını mümkün kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: amfizem, difüzyon kapasitesi, KOAH, sigara içimi


Erkan CEYLAN, Mehmet GENCER, Mehmet Nuri TURAN, Ahmet BAYAT. The effect of cigarette smoking on pulmonary diffusing capacity in asymptomatic smokers. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 23-26

Corresponding Author: Erkan CEYLAN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale