Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Community acquired pneumonia: evaluation of our cases according to national concensus report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 76-79

Community acquired pneumonia: evaluation of our cases according to national concensus report

Figen KADAKAL1, Pınar YILDIZ1, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Füsun SOYSAL1, Ali TEKİN1, Veysel YILMAZ1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

In this study, 100 patients ( 60 male, 40 female, mean age: 46.2±21.9 years) who were hospitalized with the diagnosis of community-acquired pneumonia were evaluated retrospectively. The mean duration of hospitalization was 13.5 ± 7.1 days. Fourtyseven (47%) of patients were smoker. Six patients (6%) (4 male, 2 female) had past history of pneumonia. Clinical symptoms were cough (79%), pleuritic pain (48%), dyspnea (37%) and hemoptysis (7%). Comorbid diseases were detected in 23 patients; COPD in 11 , diabetes mellitus in 9 , chronic renal failure, astma bronchiale and spondilitis ankylopoetica in each of patients. 5 patients died ( mortality: %5). The mean ages of the patients with and without comorbid diseases were 60.6 + 17.0 and 39.1 + 20.6 years, respectively, (p<0.05). Pneumonic infiltration has been detected mostly on right side (52 %). Multilobar involvement was detected in 19 patients. Hospitalization criterias and compliance to therapy was better in 1999 compared to previous years. In conclusion, mortality in patients hospitalized due to community-acquired pneumonia was found to be quite low in comparison to data reported in the literature. After publication of acknowledging Turkish Thoracic Society Consensus report on community-acquired pneumonia, hospitalization criterias and treatment regimens were modified at our clinic.

Keywords: Community-acquired pneumonia, mortality, comorbidity.


Toplum kökenli pnömoni: Ulusal uzlaşı raporuna göre olgularımızın değerlendirilmesi

Figen KADAKAL1, Pınar YILDIZ1, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Füsun SOYSAL1, Ali TEKİN1, Veysel YILMAZ1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Çalışmamızda, toplum kökenli pnömoni tanısı ile hastaneye yatırılan 40 kadın (yaş ort. 48.9±23.6 yıl) ve 60 erkek (yaş ort. 44.4±20.7 yıl), toplam 100 olgu (yaş ort. 46.22±21.89 yıl) retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Ortalama yatış süresi 13.5±7.1 gün olarak belirlendi. Sigara alışkanlığı olan 47 olgu (%47) saptandı. Daha önce pnömoni geçirme anamnezi olan 2'si kadın 4'ü erkek olmak üzere 6 olgu (% 6) mevcuttu. 48 (%48) olguda göğüs ağrısı, 79 olguda öksürük (%79), 37 olguda nefes darlığı (%37), 7 olguda öksürmekle kan tükürme (%7) klinik semptomları mevcuttu. Olgularımızın 11'inde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%11), 9'unda diabetes mellitus (%9), 1'inde kronik böbrek yetmezliği, 1'inde astım bronşiale, 1'inde ankilozan spondilit saptandı ( 23 olgu, %23). Olguların 5'i kaybedildi (mortalite %5). Birlikte başka bir kronik hastalığı olanların yaş ort. 60.6±17.0 yıl, olmayanların yaş ort 39.1±20.6 yıl idi ve iki grup arasında anlamlı fark mevcuttu (p<0.05). Radyografik olarak en sık tutulum sağ akciğerde (%52)iken, 19 olguda (%19) multilober tutulum mevcuttu. Yatış kriterlerine ve tedavi rejimlerine uygunluk oranı 1999 yılında diğer yıllara göre yüksek olarak belirlendi. Sonuç olarak, hastaneye yatırılan toplum kökenli pnömoni olgularında, literatürle karşılaştırıldığında, mortalite oranımızın oldukça düşük olduğu görülmüştür. Toraks Derneği Uzlaşı raporunun yayınlanarak hekimlerin bu konuda bilgilendirilmesinden sonra, kliniğimizde hastaneye yatış ve tedavi kriterlerinde değişiklik olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, mortalite, komorbidite.


Figen KADAKAL, Pınar YILDIZ, Erdoğan ÇETİNKAYA, Füsun SOYSAL, Ali TEKİN, Veysel YILMAZ. Community acquired pneumonia: evaluation of our cases according to national concensus report. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 76-79


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale