Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Male lung cancer patients and family history of cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 190-193

Male lung cancer patients and family history of cancer

Mine GAYAF1, Y. Banu ÇIKIRIKÇIOĞLU2, Filiz GÜLDAVAL1, Atike DEMİR1, Sibel KESKİN1, Kunter PERİM1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, İzmir
2Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Edirne

In this study, we investigated the smoking habits, home fuel and family history of cancer in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer. There was no statistical significance regarding family history of cancer, cigarette smoking and home fuel between patients with COPD and lung cancer. Patients with less pack/year burden of cigarette smoking and a family history of any cancer were also found to develope lung cancer, p: 0.02. In the lung cancer group, there were more than one family history of lung cancer while this rate was < 1 case for the COPD group.

Keywords: Family history, cigarette smoking, lung cancer


Akciğer kanserli erkek hastalar ve ailede kanser öyküsü

Mine GAYAF1, Y. Banu ÇIKIRIKÇIOĞLU2, Filiz GÜLDAVAL1, Atike DEMİR1, Sibel KESKİN1, Kunter PERİM1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, İzmir
2Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Edirne

Çalışmamızda akciğer kanserli ve kronik obstruktif akciğer hastalığı(KOAH) olan olguların sigara kullanımları, evde kullandıkları yakacak ve ailesinde kanser öyküsü sorgulandı. KOAH ve akciğer kanserli erkek olguların ailesinde kanser öyküsü olan akraba sayılarında, kullandıkları yakacaklarda önemli istatistiksel farklılık izlenmedi. Ancak ailesinde kanser öyküsü olan olguların daha az sigara kullanmalarına rağmen akciğer kanseri oluştuğu saptandı(p=0,02). Akciğer kanseri grubunda 11 hastada birden fazla akrabada kanser öyküsü saptanırken, KOAH grubunda birden fazla akrabada kanser öyküsü olan yoktu.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, aile öyküsü, sigara


Mine GAYAF, Y. Banu ÇIKIRIKÇIOĞLU, Filiz GÜLDAVAL, Atike DEMİR, Sibel KESKİN, Kunter PERİM. Male lung cancer patients and family history of cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 190-193


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale