Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effects of gastroscopy and sedation used during gastroscopy on pulmonary function tests, SpO2 and pulse rate in asthmatic patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(4): 149-154

The effects of gastroscopy and sedation used during gastroscopy on pulmonary function tests, SpO2 and pulse rate in asthmatic patients

Ümmügül ÜYETÜRK1, Füsun ERDENEN2, Ayşe Kubat ÜZÜM2, Ersan SANDER2, Cüneyt MÜDERRİSOĞLU2, Öznur ERTAŞ2, Muharrem DOĞAN2
1SB Suluova Devlet Hastanesi, Amasya
2SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

In this study we evaluated the effects of gastroscopy and anesthesia to induce a conscious sedation on FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75%, PEF values, SpO2 and pulse rates in asthmatics and non asthmatics. 80 patients were divided into 4 groups as bronchial asthmatics (sedated and non-sedated) and non-asthmatics (sedated and non-sedated). FVC,FEV1, FEV1/FVC, FEF25- 75%, PEF values, SpO2 and pulse rates were recorded before and after gastroscopy. SpO2 and pulse rates were also recorded during gastroscopy. IV Midazolam was used to induce sedation and IV Flumazenil to terminate sedation. We did not observe any effect of gastroscopy and IV sedation on FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75%, PEF values in asthmatics and non-asthmatics (p>0.05). SpO2 values during the procedure (passing through esophagus, stomach and duodenum) were significantly lower than pregastroscopic results. But they did not fall below 92% which indicates hypoxia. Pulse rates increased significantly during gastroscopy (p<0.01). But treaetment was not needed. In asthmatics and non-asthmatics gastroscopy and induction of conscious sedation with IV Midazolam is safe.

Keywords: bronchial asthma, conscious sedation, flumazenile, gastroscopy, midazolam


Bronş astımlılarda gastroskopi ve gastroskopi esnasında uygulanan sedasyonun solunum fonksiyon testleri, SpO2 ve nabız üzerine etkileri

Ümmügül ÜYETÜRK1, Füsun ERDENEN2, Ayşe Kubat ÜZÜM2, Ersan SANDER2, Cüneyt MÜDERRİSOĞLU2, Öznur ERTAŞ2, Muharrem DOĞAN2
1SB Suluova Devlet Hastanesi, Amasya
2SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada tedavi altındaki hafif ve orta ağırlıkta bronş astımı olan ve astımsız olgular arasında, gastroskopinin ve oluşturulan bilinçli sedasyonun FVC, FEV1 , FEV1/FVC, FEF25-75, PEF değerleri ile SpO2 ve nabız üzerine olan etkisi araştırıldı. 80 hasta bronş astımı olmayan (İV sedasyon uygulanan ve uygulanmayan); bronş astımı olan (İV sedasyon uygulanan ve uygulanmayan) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. İşlem öncesinde ve sonrasında FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75 ve PEF değerleri, nabız ve SpO2 değerleri ölçüldü. İşlem süresince nabız ve SpO2 değerleri kaydedildi. İV sedasyon amacıyla Midazolam, bilinçli sedasyonu sonlandırmak amacıyla İV Flumazenil uygulandı. Gastroskopi işleminin ve uygulanan İV sedasyonun bronş astımı olan ve olmayan olgularda FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75 ve PEF değerleri üzerine herhangi bir etkisi olmadığı gözlendi (p>0.05). Özefagus, mide ve duedonumdaki SpO2 değerleri ortalamaları tüm grupların işlem öncesi SpO2 değerleri ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük (p<0.01); nabız ortalamaları ise anlamlı derecede yüksekti (p<0.01). SpO2 hipoksi sınırı olan % 92' nin altına inmedi. Tedavi gerektirecek düzeyde taşikardi gözlenmedi. Normal ve bronş astımlı olgularda gastroskopinin ve bilinçli sedasyon için uygulanan Midazolam'ın güvenle kullanılabileceği görüldü.

Anahtar Kelimeler: bilinçli sedasyon, bronş astımı, flumazenil, gastroskopi, midazolam


Ümmügül ÜYETÜRK, Füsun ERDENEN, Ayşe Kubat ÜZÜM, Ersan SANDER, Cüneyt MÜDERRİSOĞLU, Öznur ERTAŞ, Muharrem DOĞAN. The effects of gastroscopy and sedation used during gastroscopy on pulmonary function tests, SpO2 and pulse rate in asthmatic patients. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(4): 149-154


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale