Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pulmonary parameters at rest and during exerdse cise among the first division level elite female basketball players [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 220-226

Pulmonary parameters at rest and during exerdse cise among the first division level elite female basketball players

Gökhan METİN1, Levent ÖZTÜRK2, İlker YÜCESİR3, Bülent BAYRAKTAR4
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul

Cardiopulmonary exercise tests are being used more frequently each day to measure the sportive performance of basketball players. However, there is still no standard criteria for choosing the players and determining sportive profile. This study was designed to investigate the cardiopulmonary exercise test response of elite female basketball players from the first division and to compare these results with sedentary controls. 27(age, yr 18± 1) female basketball players from the first division and 21 (age, yr 19± 1)) sedentary controls were included in the study. Both groups underwent respiratory function tests before the exercise test. Then, submaximal exercise test was performed with the bicycle ergometer. Results from the exercise test and the respiratory function test were compared between the two groups. In addition, correlation analysis was made between performance and respiratory parameters. Our results showed that all respiration parameters and metabolic measurements during exercise testing, except FEV1/FVC (Tiffeneau index) and FEV1%, were significantly higher among the players. Mean Dyspnea Index (VE/MVV) was found higher in the sedentary controls (p<0.05). Metabolic measurements showed that basketball players had a higher maximal oxygen uptake than the controls (VO2 max: 41.60± 7.41 and 35.64±3.16 mL/kg/min, respectively; p<0.001). It is concluded that considering measurable physiological parameters besides ‘sportive skill’ and determining the fitness profile of the players will increase sportive success in basketball.

Keywords: Basketball, exercise testing, oxygen consumption, respiratory function tests


Birinci lig düzeyi elit bayan basketbol oyuncularında istirahat ve egzersiz sırasındaki solunum parametreleri

Gökhan METİN1, Levent ÖZTÜRK2, İlker YÜCESİR3, Bülent BAYRAKTAR4
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul

Basketbol disiplininde oyuncuların sportif performansının ölçülmesinde kardiyopulmoner egzersiz testleri giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Fakat sporcu profilinin belirlenmesinde ve sporcu tercihinde henüz uygulama alanına sokulmuş standart kriterler elimizde bulunmamaktadır. Bu çalışma, birinci lig takımı düzeyindeki elit bayan basketbol oyuncularının kardiyopulmoner egzersiz testlerine yanıtlarını belirlemek ve düzenli spor yapmayan, sedanter yaşayanlarla farkları belirlemek amacıyla planlandı. Çalışmaya birinci lig takımları düzeyinden 27 (yaş, 18 ± 1) bayan basketbol oyuncusu ile 21 (yaş, 19 ± 1) sedanter kontrol dahil edildi. İki gruba da egzersiz testi öncesinde solunum fonksiyon testleri yaptırıldı. Daha sonra bisiklet ergometresinde submaksimal düzeyde egzersiz testi gerçekleştirildi. Egzersiz testi ve solunum fonksiyon testi sonuçları iki grup arasında karşılaştırıldı. Ayrıca, performansı belirleyecek parametreler arasında korelasyon analizi yapıldı. Bu çalışmanın sonucuna göre lig takımı düzeyi oyuncular ile sedanter kontroller arasında yapılan karşılaştırmada FEV1/FVC (Tiffeneau İndeks'i) ve FEV1 yüzdesi dışındaki tüm solunum parametreleri ve egzersiz sırasındaki tüm metabolik ölçümler elit oyuncular lehine anlamlı olarak yüksek bulundu. Ayrıca ortalama dispne indeksi (VE/MVV) kontrollerde sporculara göre yüksek bulundu (p<0.05). Metabolik ölçümlerde ise basketbol grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek maksimal oksijen tüketimine (sırasıyla VO2max: 41.60 ± 7.41 ve 35.64 ± 3.16 ml/kg/dak; p<0.001) sahip olduğu belirlendi. Oyuncu tercihi yapılırken, sportif beceri dışında nesnel olarak ölçülebilen fizyolojik parametrelerin de göz önünde bulundurulmasının ve basketbol disiplini için en uygun oyuncu profilinin belirlenmesinin sportif başarıyı arttıracağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Basketbol, egzersiz testi, oksijen tüketimi, solunum fonksiyon testleri


Gökhan METİN, Levent ÖZTÜRK, İlker YÜCESİR, Bülent BAYRAKTAR. Pulmonary parameters at rest and during exerdse cise among the first division level elite female basketball players. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 220-226

Corresponding Author: Gökhan METİN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale