Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Malpractice in pulmonary tuberculosis. Medical, ethic and deontological issues. [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 61-68

Malpractice in pulmonary tuberculosis. Medical, ethic and deontological issues.

Celal KARLIKAYA1, Esin KARLIKAYA2, Şahin KILIÇLI1, Osman N. HATİPOĞLU1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalları, Edirne

Non-compliant diagnostic and therapeutic practices with national tuberculosis control programs are the major causes of the emergence of drug-resistant tuberculosis in the community. Herewith, we report three cases diagnosed in our clinic in the last year, who were managed by a private, general practicing doctor. Disease progression and complications such as empyema and pneumothorax, antituberculous drug resistance, diagnostic delay, public exposure of tuberculosis were the faulty consequences. All the three cases could be treated with appropriate therapies. We discuss tuberculosis control, malpractice and its medical, ethic and deontological issues.

Keywords: Tuberculosis control, private doctors, malpractice, ethics, drug resistance


Akciğer tüberkülozunda yanlış tanı ve tedavi. Tıbbi, etik ve deontolojik boyutları

Celal KARLIKAYA1, Esin KARLIKAYA2, Şahin KILIÇLI1, Osman N. HATİPOĞLU1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalları, Edirne

Toplumda ilaca dirençli tüberküloz formlarının yayılmasında ulusal tüberküloz kontrol programına uymayan yanlış tanı ve tedaviler önde gelen nedenlerdendir. Özel bir pratisyen hekim tarafından antitüberküloz ilaç direncine davetiye çıkaracak şekilde yanlış tedavi uygulanan; uygun tanı ve tedavisi geciktirilerek, hem hastanın hem toplumun sağlığı ile oynanan üç olgu sunuldu. Olgulardan 18 yaşındaki bayan hastada başvuru sırasında piyo-pnömotoraks, dissemine akciğer tüberkülozu ve şok tablosu; 44 yaşındaki erkek olguda minimal artış gösteren infiltrasyon ve plörezi; 36 yaşındaki erkek olguda tüberküloz ampiyem vardı. Her üç olgu da uygun tedavilerle düzeltilebildi. Tüberküloz savaşı, tüberkülozda malpraktis ve tıbbi etik ve deontolojik sonuçlarını irdeledik.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz Savaşı, özel hekimlik, malpraktis, etik, ilaç direnci.


Celal KARLIKAYA, Esin KARLIKAYA, Şahin KILIÇLI, Osman N. HATİPOĞLU. Malpractice in pulmonary tuberculosis. Medical, ethic and deontological issues.. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 61-68


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale