Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Unusual cause of mediastinal lymph node enlargement: amyloidosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 69-72

Unusual cause of mediastinal lymph node enlargement: amyloidosis

A.F. Öner EYÜBOĞLU1, Şule AÇAY1, Beyhan DEMİRHAN2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amyloidosis refers to a pathology characterised by accumulation of eosinofilic proteinaceous material in tissues. Which develop idopatically or secondary to other diseases. Amyloid deposition occurs particularly in solid organs and the rate of lymph node (LN) involvement has been reported as 35%. Periferic LN involvement is pre dominont as a range of 80%. Accumulation of amyloid material in isolated mediastinal LN is reported even more rare in the literature. Three cases with a history of chronic renal failure who presented madiastinal enlargement in their chest xrays, were evaluated to determine their etiologies. Three of our patients went through excisional LN biopsies as their thorasic CT scan findings were consistent with conglomerated multipl LN enlargement (one by mediastinoscopic excisional LN biopsy, one by scalene LN and one by axillary LN biopsies). Amyloid material deposition was detected in each patient specimen by crystal violet and congo red staining. In patients with a history of chronic disease; amyloidosis should be taken into consideration in the presence of mediastinal enlargement with undetermined etiologies and, excisional lymph node biopsy is essential in the diagnosis of this rare seen pathology.

Keywords: Mediastinal lymphadenopathy, amiloidosis.


Ender görülen mediastinal lenfadenopati nedeni: Amiloidozis

A.F. Öner EYÜBOĞLU1, Şule AÇAY1, Beyhan DEMİRHAN2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amiloidozis idiopatik ya da başka bir hastalığa ikincil olarak dokularda eozinofilik proteinöz materyal birikimi ile karakterize bir patolojidir. Vücutta solid organları tutan amiloidozis %30-40 oranında lenf nodlarında da (LN) yerleşir. LN tutulumu %80 oranda periferik yerleşim gösterir. Literatürde mediastinal LN da amiloid birikimi nadiren bildirilmektedir. Posteroanterior grafilerinde mediastinal genişleme saptanan kronik böbrek yetmezlikli üç olgu etyolojileri araştırılmak üzere incelemeye alındı. Olgularımıza yapılan toraks BT'de çok sayıda konglomere mediastinal lenfadenomegali saptanması üzerine bir olguya mediastinoskopik lenf nodu eksizyonu, bir olguya skalen lenf nodu, bir olguya ise aksiller lenf nodu biyopsileri yapıldı. Her üç olgunun ekzisyonel biyopsi örneklerinin patolojik incelemesinde kristal viyole ve kongo kırmızısı ile yapılan amiloid boyamasında kuvvetli pozitif reaksiyon saptandı. Kronik hastalığı olan olgularda; sebebi açıklanamayan mediastinal kitle ya da genişleme varlığında mediastinal amiloidozisin tanıda akılda bulundurulması gerekliliği ve eksizyonel lenf nodu biyopsisinin tanıdaki önemli yeri olgularımız nedeniyle bir kez daha irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Mediastinal lenfadenopati, amiloidozis.


A.F. Öner EYÜBOĞLU, Şule AÇAY, Beyhan DEMİRHAN. Unusual cause of mediastinal lymph node enlargement: amyloidosis. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 69-72


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale