Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of occupational exposure in traffic policemen by pulmonary function tests, signs and symptoms related with pulmonary system [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 276-281

Evaluation of occupational exposure in traffic policemen by pulmonary function tests, signs and symptoms related with pulmonary system

Özgür KARACAN1, Peri ARBAK2, Sefa L ÖZŞAHİN3, Füsun ÜLGER4, Numan NUMANOĞLU5
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Konuralp, DÜZCE
3SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları, KASTAMONU
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Aim of this study is to evaluate the effects of exhaust emmisions on pulmonary system of traffic policemen. A prospective study was designed for this purpose Traffic policemen (n: 251) who were occupied in the cross roads of Ankara city and healthy controls (n: 80) were included to this study. Anamnestic informations, physical examination findings, some spirometric values and chest x-rays were obtained at the beginning of the study and repeated two years later. Significant increase in symptoms and physical findings related with pulmonary system in traffic policemen was observed at the end of two years. Basal spirometric values of traffic policemen were higher than controls at the beginning but we found higher decline of pulmonary functions in both smoker and non smoker traffic policemen than controls. Annual mean FEV1 loss was 26 ml for traffic policemen (28 ml and 24 ml for smokers and non smokers respectively) and 7 ml for control group. Our results pointed out that traffic policemen as an occupation had got potential risks regarding increase in pulmonary symptoms and deterioration of pulmonary function tests.

Keywords: Traffic policemen, occupational exposure, pulmonary function.


Trafik polislerinde mesleksel etkilenmenin solunum fonksiyon testleri ve solunum sistemi ile ilgili belirtiler yönünden değerlendirilmesi

Özgür KARACAN1, Peri ARBAK2, Sefa L ÖZŞAHİN3, Füsun ÜLGER4, Numan NUMANOĞLU5
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Konuralp, DÜZCE
3SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları, KASTAMONU
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Çalışmanın amacı egsoz gazlarının trafik polislerinin solunum sistemi üstündeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla prospektif bir çalışma düzenlendi. Çalışmaya Ankara'nın kavşaklarında çalışan trafik polisleri (n: 251) ve sağlıklı kontroller (n:80) alındı. Özgeçmiş, fizik inceleme bulguları, bazı spirometrik parametreler ve göğüs filmleri çalışmanın başında ve iki yıl sonra değerlendirildi. Çalışmanın başlangıcından iki yıl sonra trafik polislerinde solunumsal yakınma ve fizik inceleme bulgularında anlamlı düzeyde artış gözlendi. Başlangıçta trafik polislerinin bazal spirometrik değerleri kontrollerden daha yüksekti ancak iki yıl sonra hem sigara kullanan, hem de kullanmayan trafik polislerinde pulmoner fonksiyonların kontrollerden daha fazla düştüğünü gözlemledik. Trafik polislerinde yıllık FEV1 kaybı 26 ml iken (sigara kullananlar ve kullanmayanlar için sırayla; 28 ml ve 24 ml) kontrollerde 7 ml idi. Sonuçlar trafik polisliğinin solunum sistemi ile ilgili yakınmalarda artış ve solunum fonksiyon testlerinde bozulmayla birlikte kronik akciğer hastalıkları yönünden riskli bir meslek olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trafik polisleri, mesleki maruziyet, solunum fonksiyonları.


Özgür KARACAN, Peri ARBAK, Sefa L ÖZŞAHİN, Füsun ÜLGER, Numan NUMANOĞLU. Evaluation of occupational exposure in traffic policemen by pulmonary function tests, signs and symptoms related with pulmonary system. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 276-281


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale