Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Knowledges and approaches of physicians on asthma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 12-16

Knowledges and approaches of physicians on asthma

Sibel ÖZKURT1, Fatma FİŞEKCİ1, Remzi ALTIN1, Beyza AKDAĞ2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli

To evaluate the knowledge and approaches of physicians on asthma, who may encounter with bronchial asthma patients, we took a poll of 12 questions to 90 physicians in June 1998. 63 general practitioners, 12 internists, 10 chest disease specialist and 5 pediatricians answered the poll. The duration rezerved for one patient examination was 6-10 mins by majority of physicians(35.6%) but more than 20 mins by minority (7.8%). 34.4% of the physician said that less than 10% of their patients came to regular controls. It was realized that there was a positive correlation between one patient exam duration and coming to regular control (r=0.372, p<0.001). For long term treatment of chronic asthma, physician gave to the patients most frequently inhaled beta-2 agonist (81.1%) but inhaled corticosteroids less frequently (60 %). Of physicians, 61.1 %, 60 % and 52.2 % prefered peroral or intravenous corticosteroids, intravenous theophylline and beta-2 agonist, respectively, for treatment of acute asthma crisis. The guideline of Bronchial Asthma Diagnosis and Treatment, prepared by Thoracic Society Asthma Study Group in 1996, was available by 19 % of physicians. We hope that the expected approach level to asthma patients may be obtained by applying more common education programs related to asthma for physicians.

Keywords: Asthma, physicians, knowledge, approach.


Hekimlerin astma konusunda bilgi ve yaklaşımları

Sibel ÖZKURT1, Fatma FİŞEKCİ1, Remzi ALTIN1, Beyza AKDAĞ2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli

Bronş astmalı hasta ile karşılaşma durumu olan hekimlerin astma konusundaki bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla Haziran 1998'de 90 hekime 12 sorudan ibaret anket formu uyguladık. 63 pratisyen, 12 iç hastalıkları, 10 göğüs hastalıkları ve 5 çocuk hastalıkları hekimi anketi cevapladı. Hekimlerin büyük çoğunluğu (%35.6) hastalarına 6-10 dakika, küçük bir grubu (%7.8) da 20 dakikadan fazla zaman ayırıyordu. Hekimlerin %34.4'ü hastalarının %10'dan azının düzenli kontrole geldiğini belirtti. Hastalara ayrılan zaman ile düzenli kontrole gelme arasında pozitif bir korelasyon olduğu görüldü (r=0.372, p<0.001). Uzun süreli kronik astma tedavisinde hekimler en fazla %81.1 oranıyla inhale beta-2 agonistleri kullanıyorlardı, inhale kortikosteroid kullananlar ise %60 oranındaydı. Astmanın akut atak tedavisinde hekimlerin %61.1'i peroral veya intravenöz kortikosteroid, %60'ı intravenöz teofilin, ancak %52.2'si beta-2 agonistleri tercih ediyordu. 1996 yılında Toraks Derneği Astma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Bronş Astması Tanı ve Tedavi Rehberi hekimlerin ancak %19'una ulaşmıştı. Hekimlere astma ile ilgili daha yaygın eğitim programlarının uygulanmasıyla, bu hastalığa yaklaşım konusunda istenilen düzeyin elde edilebileceğini umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Astma, hekimler, bilgi, yaklaşım.


Sibel ÖZKURT, Fatma FİŞEKCİ, Remzi ALTIN, Beyza AKDAĞ. Knowledges and approaches of physicians on asthma. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 12-16

Corresponding Author: Sibel ÖZKURT


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale