Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bone marrow metastasis in small cell lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 463-467

Bone marrow metastasis in small cell lung cancer

Berna KÖMÜRCÜOĞLU, M. BÜYÜKŞİRİN, I. ÖZTUNA, K. PERİM
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Small cell lung cancer (SCLC) is an extremely rapidly progressive lung cancer which is nearly always considered a systemic disease. In this study, sternal bone marrow aspiration biopsy was performed to 32 SCLC patients to determine the frequency of bone marrow involvement, its correlation with biochemical, radiological data and to evaluate its efficacy in cancer staging and treatment modalities. Bone marrow involvement was found to be present in 5 of the 32 patients (14%) at the time of diagnosis. Only 2 (6.2%) of the 32 patients had bone marrow involvement as the only site of metastatic disease. When patients with bone marrow metastasis were compared to those whose bone marrow was normal, patients with bone marrow metastasis were younger and had shorter survival times, the differences being statistically significant ( Mann-Whitney U=,019). There was no statistically significant difference between the biochemical and the radiological data. We conclude that in SCLC, bone marrow examination should be performed when no other metastatic sites are found after complete staging study and especially when surgery and radical radiotherapy are planned.

Keywords: Small cell lung cancer, bone marrow metastasis


Küçük hücreli akciğer kanserinde kemik iliği metastazı

Berna KÖMÜRCÜOĞLU, M. BÜYÜKŞİRİN, I. ÖZTUNA, K. PERİM
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), genel olarak sistemik bir hastalık olarak kabul edilen son derece hızlı seyirli bir akciğer karsinomudur. KHAK'da kemik iliği metastazının (KİM) sıklığını, biyokimyasal ve radyolojik verileri ile ilişkisini belirlemek, evreleme ve tedavi planlamadaki yararını saptamak amacıyla, 32 KHAK' lu hastaya sternal kemik iliği aspirasyon biyopsisi yapıldı. 32 hastadan 5' inde (%14) tanı anında KİM saptandı. Sadece 2 (%6.2) hastada KİM tek metastaz bölgesiydi. KİM olan ve olmayan gruplar karşılaştırıldığında, KİM olgularının yaş ortalaması anlamlı olarak daha genç ve survive süresi daha kısaydı (Mann- Whitney U=,019). Biyokimyasal ve radyolojik bulguları arasında ise farklılık saptanmadı. KHAK'da kemik iliği incelemesinin, başka metastaz alanı saptanmayan, özellikle cerrahi ve radikal radyoterapi planlanan hastalarda, tam evrelemeden sonra uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer karsinomu, kemik iliği metastazı


Berna KÖMÜRCÜOĞLU, M. BÜYÜKŞİRİN, I. ÖZTUNA, K. PERİM. Bone marrow metastasis in small cell lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 463-467

Corresponding Author: Berna KÖMÜRCÜOĞLU


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale