Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The importance of alkaline phosphatase levels in differentiation of pleural effusions [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 15-18

The importance of alkaline phosphatase levels in differentiation of pleural effusions

Gülru Polat, Gülistan Karadeniz, Melih Büyükşirin, Gültekin Tibet
Dr Suat Seren Research And Training Hospital For Thoracic Medicine And Surgery, İzmir

AIM: It is known that various biochemical parameters may be used in the differential diagnoses of pleural diseases. There is a few and contradictory studies about the importance of Alkaline phosphatase (ALP) in pleural effusions. To compare ALP levels in malignant and nonmalignant effusions, transudative and exudative effusions.
MATERIAL-METHODS: Hundred and fifteen cases with pleural effusion were included in this study. RESULTS: Hundred had exudative, 15 had transudative pleural effusions according to Light criteria. Fourty one had malignant, 74 had benign pleural effusions. Pleural ALP and pleura/serum ALP level was significantly higher in exudative group than transudative group (p<0.05). Cut-off level for the differentiation of exudate-transudate was found to be 44.5 U/L with the sensitivity of 74% and specificity of 86%. Serum, pleural ALP and pleura/serum ALP level was not found to be significant for differentiation of malignant-benign pleural effusions. CONCLUSION: We found pleural fluid ALP concentration and pleura/serum ALP ratio higher in exudative group than transudative group but these values were not helpfull in differentiation of malign and benign pleural diseases.

Keywords: alkalene phosphatase, exudate, pleural effusion, transudate


Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında alkalen fosfataz

Gülru Polat, Gülistan Karadeniz, Melih Büyükşirin, Gültekin Tibet
Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

AMAÇ: Bazı biyokimyasal parametrelerin plevral hastalıkların ayırıcı tanısına yaklaştırdığı, ayırıcı tanı olasılıklarını azalttığı bilinmektedir. Plevral efüzyonlarda Alkalen Fosfataz (ALP) tayini ile ilgili az sayıda ve çelişkili çalışmalar mevcuttur. Malign-malign olmayan plöreziler ile transudatif-eksudatif plörezilerde, plevral sıvı ve serum ALP düzeylerini karşılaştırmak suretiyle ALP tayininin önemini araştırmaya çalıştık. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 115 plevral efüzyonlu olgu alındı. BULGULAR: Light kriterlerine göre 100’ü eksuda,15’i transuda vasfında plevral efüzyona, 41’i malign, 74’ü ise benign plevral efüzyona sahipti. Plevral ALP ve plevra/serum ALP düzeyi, eksudatif plevral efüzyonlu grupta transudatif gruba göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). % 74 sensitivite ve %86 spesifite ile cut-off 44.5 U/L olarak hesaplandı. Malign-benign plevral efüzyonların ayrımında ise serum, plevra, plevra/serum ALP düzeyi anlamlı bulunmamıştır..
SONUÇ: Plevral ALP ve plevra/serum ALP değeri transuda-eksuda ayrımında anlamlı iken, malign-malign olmayan efüzyonların ayrımında etkisiz kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: alkalen fosfataz, eksuda, plevra sıvısı, transuda


Gülru Polat, Gülistan Karadeniz, Melih Büyükşirin, Gültekin Tibet. The importance of alkaline phosphatase levels in differentiation of pleural effusions. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 15-18

Corresponding Author: Gülru Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale