Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The respiratory response to acute Su stained hypoxia [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 27-31

The respiratory response to acute Su stained hypoxia

Nermin KARATURAN YELMEN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

During acute sustained hypoxia (13-15% O2), the ventilatory system displays a characteristic biphasic response. There is initial hyperventilation, which is followed by a decline in ventilation below the initial peak. The initial hyperventilation phase is called as the “Acute Hypoxic Ventilatory Response(AHVR)”. The secondary decrease has been termed as the “Hypoxic Ventilatory Depression (HVD)” or “roll-off”. Concentration of neurotransmitters in the brain changes during hypoxia. The transient increase in the glutamate and GABA levels during early periods of hypoxia in the brain causes the “AHVR” while accumulation of other inhibitor neurotransmitters in the brain during hypoxia causes “HVD”. A temporal sequence of the release of neurotransmitters and neuromodulators in the brain during hypoxia may be responsible from the hypoxic respiratory disturbances.

Keywords: acute sustained hypoxia, control of breathing, GABA, glutama


Uzun süreli akut hipokside solunumsal cevaplar

Nermin KARATURAN YELMEN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Uzun süreli akut hipoksi (%13-15O2)'de solunum cevabı bifazik karakterlidir. Uzun süreli akut hipoksinin ilk dakikalarında (4- 5 dk.) ventilasyon artar. Bu başlangıç hipervantilasyon fazı "Akut Hipoksik Solunum Cevabı (AHSC)" olarak adlandırılır. AHSC'yi takiben ventilasyon yavaş yavaş hipoksi öncesi değere doğru azalır. Başlangıç hiperventilasyonu takiben görülen bu sekonder azalma fazı "Hipoksik Solunum Depresyonu (HSD)" adını alır. Hipoksi sırasında beyindeki nörotransmiterlerin konsantrasyonları değişir. Hipoksinin erken periyotlarında beyinde geçici olarak glutamat ve GABA artması AHSC cevabını oluştururken hipoksinin devam eden periyotlarında beyinde diğer inhibitör etkili nörotransmiterlerin birikimi "HSD"yi oluşturmaktadır. Sonuç olarak uzun süreli akut hipoksi sırasında beyinde nörotransmiter ve nöromodülatörlerin belirli sırayla salınmaları solunumsal cevapları oluşturur. Buna göre hipoksik solunum bozukluklarının oluşmasında da nörotransmiter ve nöromodülatörlerin önemi unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: GABA, glutamat, solunum düzenlenmesi, uzun süreli akut hipoksi


Nermin KARATURAN YELMEN. The respiratory response to acute Su stained hypoxia. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 27-31

Corresponding Author: Nermin KARATURAN YELMEN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale