Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Electrolyte levels in patients with chronic stable asthma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 93-99

Electrolyte levels in patients with chronic stable asthma

Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, Mehmet Hamdi MUZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

During asthmatic attacks electrolyte disturbances especially hypokalemia due to ß2 agonist and theophylline treatment occur.In patients with chronic asthma, the prevalence of electrolyte disturbances and effect of treatment on these changes are unknown. Aim: To determine the prevalence of electrolyte disturbances in patients with chronic stable asthma and to assess the effect of therapeutic agents used for chronic asthma on these changes. The study was performed prospectively in Fırat University Chest Diseases Department. Thirty asthmatic patients (6 mild, 12 moderate, 12 severe) were involved in the study. Their demographic characteristics and current treatment protocols were obtained and serum potassium, magnesium, phosphorus, calcium and sodium levels were measured. The mean age of the patients was 48.07±12.71, male/female ratio being 4/26. In this study, 83.3% , 93.3% and 50% of the patients were receiving inhaled steroids, inhaled ß-agonists and oral theophylline respectively. Electrolyte disturbance was found in 23(76.6%) patients, 60.87% of whom had single and 39.13% two electrolyte disturbances. In patients with electrolyte disturbance, mean electrolyte levels were: magnesium ; 1.34±0.19mg/dL(56.6%,n=17), calcium; 11.27±0.20mg/dL(13.3%,n=1), potassium; 2.7mmol/L and phosphorus; 2.1±0.15mg/dL (16.6%, n=5). No disturbance was detected in sodium levels. There was no statistically significant difference between the patients with electrolyte disturbances and with normal levels regarding age, duration and severity of illness and treatment. Hypomagnesemia, hypopotasemia and hypercalcemia were observed in chronic stable asthmatic patients. There was no correlation between the electrolyte disturbances and treatment drugs as well as severity of illness. We concluded that serum electrolyte levels must be measured routinely in patients with chronic stable asthma and during acute attacks to avoid potential cardiac and respiratory hazards.

Keywords: Chronic asthma, hypercalcemia, hypokalemia, hypomagnesemia, hyponatremia, hypophosphatemia


Kronik stabil astımlı olgularda elektrolit düzeyleri

Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, Mehmet Hamdi MUZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Astım atakları sırasında özellikle ß2 agonist ve aminofilin uygulamasına bağlı olarak elektrolit dengesizliği, özellikle de en erken hipokalemi ortaya çıkmaktadır. Kronik astımlı olgularda elektrolit dengesizliğinin prevalansı ve uygulanan tedavinin bu değişiklikler üzerine etkisi bilinmemektedir. Kronik stabil astımlı olgularda elektrolit dengesizliğinin gelişip gelişmediği ve kullanılan terapötik ajanların elektrolit seviyeleri üzerine olan etkisini araştırmak amaçlandı. Çalışma Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD'de prospektif olarak yapıldı. 30 stabil astımlı olgu (6'sı hafif, 12'si orta, 12'si ağır astımlı) değerlendirilmeye alınarak, olguların demografik özellikleri ile kullandığı tedavi protokollleri sorgulandı ve serum potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum ile sodyum seviyeleri ölçüldü. Olguların yaş ortalaması 48.07±12.71, erkek kadın oranı 4/26 idi. %83.3'ü inhaler steroid, %93.3'ü ß2 agonist ve %50'si teofilin kullanıyordu. 23'ünde (%76.6) elektrolit dengesizliği (%60.87'sinde tek, %39.13'ünde iki elektrolit dengesizliği) saptandı. Elektrolit dengesizliği olan olgularda ortalama değerler; magnezyumda 1.34±0.19 mg/dL (%56.6, n=17), kalsiyumda 11.27±0.20 mg/dL (%13.3, n=4), potasyumda 2.7 mmol/L (%3.3, n=1) ve fosforda 2.1±0.15 mg/dL (%16.6, n=5) idi. Sodyumda bir dengesizlik saptanmadı. Elektrolit dengesizliği olan olgular ile elektrolit değerleri normal olan olgular arasında yaş, hastalık süresi, hastalığın şiddeti ve tedavide kullanılan ilaçlar açısından istatistiksel bir ilişki saptanmadı. Sonuç olarak kronik stabil astımlı olgularda hipomagnesemi, hipopotasemi, hipofosfatemi ve hiperkalsemi gözlenmiş, bunun tedavide kullanılan ilaçlar ve hastalığın şiddeti ile ilişkisi saptanmamıştır. Potansiyel kardiyak ve solunumsal patolojilerden kaçınılması için hem stabil hem de ataktaki astımlı olgularda serum elektrolit düzeylerinin rutin olarak ölçülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: hiperkalsemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi, hiponatremi, hipopotasemi, kronik astım


Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, Mehmet Hamdi MUZ. Electrolyte levels in patients with chronic stable asthma. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 93-99

Corresponding Author: Figen DEVECİ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale