Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Our Experience Using the Heimlich Valve and the Aseptic Space [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 73-78 | DOI: 10.5505/solunum.2012.04764  

Our Experience Using the Heimlich Valve and the Aseptic Space

Muammer Cumhur Sivrikoz1, Egemen Döner1, Cumhur Murat Tulay2
1Department Of Thoracic Surgery, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir
2Department Of Thoracic Surgery, Şanlıurfa Educiation And Research Hospital, Şanlıurfa

Aim: Air leak is the most common complication incurring after pulmonary resection. In this report, we have aimed to discuss our usage of the Heimlich valve and the application of aseptic space after lung operations.
Materials and Methods: Patients with prolonged or persistent air leakage, operated at the Thoracic Surgery Department of Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, between March 2005 and March 2010, were recruited for the study. While Heimlich valve was used on 20 patients because of persistent air leakage, 27 patients were discharged from the hospital with an aseptic space, without Heimlich valve attachment.
Results: The mean transient time of Heimlich valve application was 8.4 (4-15) days. The mean removal time of the valve was 26.95 (7-120) days. In the group with aseptic space, chest tubes were taken out in 9 to 12 days (mean 10.65). No empyema occurred in either group.
Conclusion: In patients with prolonged or persistent air leakage, evaluation of postoperative parenchymal recovery is of importance for the timing and the choice of treatment. We think that the use of aseptic space in patients without parenchymal leakage and placement of Heimlich valves in those with ongoing parenchymal leakages will be of benefit.

Keywords: Heimlich valve, aseptic space, lung, chest tube


Heimlich Valf ve Aseptik Boşlukla İlgili Deneyimlerimiz

Muammer Cumhur Sivrikoz1, Egemen Döner1, Cumhur Murat Tulay2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Eskişehir
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

Amaç: Hava kaçağı, akciğer rezeksiyonları sonrası en sık görülen komplikasyondur. Bu yazıda, akciğer cerrahisi sonrası aseptik boşluk ile ilgili deneyimimizi ve Heimlich valf kullanımımızı tartışmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Mart 2005 ile Mayıs 2010 yılları arasında ameliyat edilen, uzamış ve persistan hava kaçağı olan hastalar alındı. Yirmi hastaya Heimlich valf uygulandı, 27 hasta ise Heimlich valf olmaksızın aseptik boşluk ile taburcu edildi.
Sonuçlar: Heimlich valfe ortalama geçiş zamanı 8,4 (4-15) gündür. Valf’in ortalama sonlandırma zamanı 26,95 (7-120) gündür. Aseptik boşluk gurubunda göğüs tüpü ortalama 10,65 (9-12) günde sonlandırıldı. İki gurupta da ampiyem oluşmadı.
Tartışma: Uzamış veya persistan hava kaçağı olan hastalarda postoperatif parankimal iyileşmenin değerlendirilmesi, tedavinin zamanlaması ve seçimi açısından önemlidir. Parankim kaçağı olmayan hastalarda aseptik boşluk uygulamasının, parankim kaçağı devam eden hastalarda ise Heimlich valf uygulamasının faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Heimlich valf, aseptik boşluk, akciğer, göğüs tüpü


Muammer Cumhur Sivrikoz, Egemen Döner, Cumhur Murat Tulay. Our Experience Using the Heimlich Valve and the Aseptic Space. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 73-78

Corresponding Author: Muammer Cumhur Sivrikoz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale