Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Procalcitonin: Is It a Useful Biomarker for Diagnosis and Differential Diagnosis of Sarcoidosis? [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 180-183 | DOI: 10.5152/solunum.2013.035  

Procalcitonin: Is It a Useful Biomarker for Diagnosis and Differential Diagnosis of Sarcoidosis?

Ömer Araz1, Elif Yılmazel Ucar1, Aslıhan Yalçın2, Fikriye Kalkan1, Mehmet Meral1, Metin Görgüner1, Metin Akgün1
1Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Atatürk University, Erzurum
2Clinic Of Chest Diseases, Erzurum Regional Training And Research Hospital, Erzurum

Objective: We aimed to investigate whether procalcitonin (PCT) is a useful biomarker for diagnosis of sarcoidosis and differentiate it from tuberculosis (TB).
Methods: Thirty-five histopathologically-verified sarcoidosis patients with no previous treatment and 23 tuberculosis patients, who were diagnosed bacteriologically or histopathologically, were included in the study. Demographic data, clinical history, laboratory findings-serum procalcitonin (PCT) level, C-reactive protein (CRP), white blood cell (WBC) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) and clinical findings were recorded.
Results: Fifty-eight patients were included in the study. Twenty-three (39.7%) were male; 35 (60.3%) were female. Mean age was 42.6±14.1 and 47.9±15.9 years in sarcoidosis and TB groups respectively. Thirty-five (60.3%) had diagnoses of sarcoidosis and 23 (39.7%) TB. Of patients with TB; 15 were diagnosed via smear and culture while 8 were diagnosed via lymph node biopsies. Of patients with sarcoidosis; 20 were diagnosed with mediastinoscopy and 15 with transbronchial biopsies (TBB). There was no statistically significant difference for serum PCT level between sarcoidosis and tuberculosis (p=0.226). Additionally, PCT had no significant relationship with stages of sarcoidosis (p=0.873).
Conclusion: We estabilished that PCT is not a reliable biomarker neither diagnose of sarcoidosis nor differentiate it from TB.

Keywords: Procalcitonin, sarcoidosis, tuberculosis


Prokalsitonin Sarkoidoz Tanısında ve Tüberküloz ile Ayırıcı Tanısında Kullanılabilir mi?

Ömer Araz1, Elif Yılmazel Ucar1, Aslıhan Yalçın2, Fikriye Kalkan1, Mehmet Meral1, Metin Görgüner1, Metin Akgün1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Erzurum

Amaç: Prokalsitoninin (PCT) sarkoidoz tanısında ve sarkoidoz ile tüberkülozun ayırıcı tanısında kullanılıp kullanılmayacağını belirlemeyi amaçladık.
Yöntemler: Çalışmaya histopatolojik olarak tanı konulmuş, tedavi almamış 35 sarkoidoz hastası ile, bakteriyolojik veya histopatolojik olarak tanı konulmuş 23 yeni tüberküloz olgusu alındı. Demografik veriler, anemnez, laboratuvar verileri - prokalsitonin (PTC), C-Reaktif protein (CRP), beyaz küre (WBC), sedimentasyon (ESR) ve klinik bulgular kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 58 hasta alındı. Hastaların 23’ü (%39,7) erkek, 35’i (%60,3) kadın idi. Yaş ortalaması sarkoidoz grubunda 42,6±14,1, tüberküloz grubunda 47,9±15,9 idi. Hastalarımızın otuz beşi (%60,3) sarkoidoz ve 23’ü (%39,7) tüberküloz tanılı idi. Tüberküloz tanısı 15 hastada balgam yayma ve kültürü ile 8 hastada lenf nodu biyopsisi ile kondu. Sarkoidoz hastalarının 20’sinde tanı mediyastinoskopi,15’inde transbronşiyal biyopsi (TBB) ile kondu. PCT düzeyi için sarkoidoz ve tüberküloz arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0,226). Ayrıca sarkoidozun evreleri ile prokalsitonin arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0,873).
Sonuç: Prokalsitoninin sarkoidoz tanısı ve tüberküloz ile ayırıcı tanısında biyobelirteç olarak bir öneminin olmadığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Prokalsitonin, sarkoidoz, tüberküloz


Ömer Araz, Elif Yılmazel Ucar, Aslıhan Yalçın, Fikriye Kalkan, Mehmet Meral, Metin Görgüner, Metin Akgün. Procalcitonin: Is It a Useful Biomarker for Diagnosis and Differential Diagnosis of Sarcoidosis?. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 180-183

Corresponding Author: Ömer Araz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale