Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Prevalence of abnormalities found by sinus CT in patients with asthma and Its relation with severity of asthma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 34-39

Prevalence of abnormalities found by sinus CT in patients with asthma and Its relation with severity of asthma

Şebnem Yosunkaya, Emin Maden, Faruk Özer
Department Of Pulmonary Diseases, Allergic Diseases Division, Selcuk University, Konya, Turkey

AIM: Asthma and sinusitis are frequently associated, but it is controversial whether presence of sinusitis is a risk factor for severity of asthma. In this study we classified the asthma cases according to severity of asthma and investigated frequency of sinusitis with hypothesis that if sinusitis is a worsening factor for asthma, cases with more severe asthma should have more frequent abnormal radiological finding. MATERIAL-METHOD: Ninety three asthma cases including 74 female and 19 male who were referred to Selcuk University, Faculty Medicine, Department of Pulmonary Disease, Allergic Diseases Division were included. RESULTS: Of the cases 63% were atopic and 52% had symptoms of rhinitis. Sinus pathology was detected in 45 (47%) of 93 cases by sinus CT. CONCLUSION: Also it was seen that even in absence of manifest symptoms; radiologically confirmed sinusitis could be found in cases with asthma. The increase in asthma severety was not accompanied by increased frequency of sinusitis.

Keywords: allergic rhinitis, asthma, atopy, sinusitis


Astımlı hastalarda sinüs BT’de tesbit edilen anormallik sıklığı ve bunun astım şiddeti ile ilişkisi

Şebnem Yosunkaya, Emin Maden, Faruk Özer
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, Konya

AMAÇ: Astım ve sinüzit birlikteliği sık görülen bir durumdur. Ancak sinüzit varlığının astım için ağırlaştırıcı bir faktör olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Çalışmamızda sinüzit astım için ağırlaştırıcı bir faktör ise; daha şiddetli astımı olan kişilerde sinüslerde radyolojik anormallik daha sık olmalıdır hipotezi ile astımlı hastaları astım ağırlık derecesine göre sınıflandırılarak sinüzit bulunma sıklığı araştırıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Allerji Polikliniğine başvuran 74’ü kadın, 19’u erkek 93 astımlı hasta alındı. BULGULAR: Astımlı hastalar %63 oranında atopikti ve %52’sinde rinit semptomları da vardı. Doksan üç astımlı hastanın 45 (%47) inin sinüs bilgisayarlı tomografisinde sinüs patolojisi görüldü. SONUÇ: Astımlı hastalarda belirgin semptom olmasa da radyolojik olarak sinüzit tespit edilebileceği görüldü. Astım şiddeti arttıkça sinüzit görülme sıklığı açısından bir fark oluşmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: alerjik rinit, astım, atopi, sinüzit


Şebnem Yosunkaya, Emin Maden, Faruk Özer. Prevalence of abnormalities found by sinus CT in patients with asthma and Its relation with severity of asthma. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 34-39

Corresponding Author: Şebnem Yosunkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale