Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchoconstruction Caused By Lipidperoxidation Due To Sulfur Dioxide Exposure In Workers Involved Apricot [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 11-16

Bronchoconstruction Caused By Lipidperoxidation Due To Sulfur Dioxide Exposure In Workers Involved Apricot

Zeki Yıldırım1, Hatice Canan Hasanoğlu1, Nurhan Köksal1, Münire Gökırmak1, Nihayet Mehmet2, Ahmet Çiğılı2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya

Sulfur dioxide (SO₂) could generate free radicals and.therefore it might cause cellular lipid peroxidation. Occupational exposure to higher concentrations of SO₂emerges during the processes of apricot sulfurization to obtain dried apricot in the city of Malatya. There is no report regarding the effect of occupational SO₂exposure on the levels of the superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase GPX, catalase enzymes and malonydialdehyde (MDA). In this study, we evaluated the effect of SO₂exposure on the SOD, GPX, catalase and MDA activities and on the pulmonary function tests in 40"workers involved in apricot sulfurization" (WIS) and also SOD, GPX, catalase and MDA activities were compared with 20 control subjects. We found that the activities of SOD (2.2 ± 0.1 U/L vs. 3.2'± 0.1 U/L), GPX (0.6 ± 0.1 U/L vs. 1.0 ± 0.1 U/L) and catalase (107.6 ± 4.3 U/L vs. 152.6 ± 4.2 U/L) in the WISs were significantly lower (p<0.001) than controls whereas the MDA activity (4.1 ± 0.2 nM vs. 1,9 ±0.1 nM) was higher in the WIS than controls (p<0.001). After the SO₂exposure, forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second (FEV1) and forced midexpiratory flow rate (FEF25-75%) were significantly decreased 0.22 ± 0.4 L, 0.44 ± 0.3 L, and 0.9 ± 0.82 L/sec respectively (p<0.001). These results showed that occupational SO₂exposure enhanced cellular lipid peroxidation in the airway and lead bronchoconstruction in the WIS.

Keywords: Sulfur dioxide, Glutathione peroxidase (GPX), Superoxide dismutase (SOD), Catalase, Malonydialdehyde (MDA), Pulmonary function tests.


Kayısı Kükürtlemesinde Çalışan İşçilerde Kükürt Dioksit Maruziyetine Bağlı Lipid Peroksidasyonunun Neden Olduğu Bronkokonstriksiyon

Zeki Yıldırım1, Hatice Canan Hasanoğlu1, Nurhan Köksal1, Münire Gökırmak1, Nihayet Mehmet2, Ahmet Çiğılı2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya

Kükürt dioksit (SO₂) inhalasyonu serbest radikaller oluşturarak hücresel lipid peroksidasyonuna neden olabilir. Kuru kayısı elde etmek için yapılan kayısı kükürtlemesi sırasında yüksek konsantrasyonda SO₂gazı açığa çıkar ve bu işte çalışanlar mesleksel olarak SO₂'e maruz kalırlar. Literatürde mesleki SO₂maruziyetin superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), katalaz enzimleri ve bir lipid peroksidasyon ürünü olan malonydialdehyde (MDA) seviyelerine etkisini gösteren çalışma bildirilmemiştir. Bu çalışmada kayısı kükürtleme işinde çalışan 40 işçide, SO₂maruziyetinin solunum fonksiyon testleri (SFT) ve SOD, GPX, katalaz ve MDA aktivitesi üzerine etkisi araştırıldı ve enzim aktiveteleri 20 kişiden oluşan kontrol grubunun sonuçlarıyla karşılaştırıldı. SO₂maruziyetini takiben antioksidan enzim aktiviteleri, kayısı işçilerinde kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. SOD; 2.2 ±0.1 U/L karşın 3.2 ±0.1 U/L, GPX; 0.6 ±0.1 U/L karşın 1.0 ± 0.1 U/L ve katalaz; 107.6 ± 4.3 U/L karşın 152.6 ± 4.2 U/L (p< 0.001). MDA aktivitesi ise işçilerde kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksek bulundu (4.1 ± 0.2 nM karşın 1.9 ± 0.1 nM) (p< 0.001). S02 maruziyeti sonrasında, FVC, FEV1, FEF25-75% değerlerinde anlamlı azalma görüldü (p< 0.001), azalma miktarı sırasıyla; 0.22 ± 0.4 L, 0.44 ± 0.3 L ve 0.9 ± 0.82. Bu sonuçlar kayısı işçilerinde mesleksel SO₂maruziyetinin hava yollarında hücresel lipid peroksidasyonuna neden olarak bronkokonstriksiyona yol açtığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kükürt dioksit, Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase, Catalase Malonydialdehyde, Solunum fonksiyon testleri.


Zeki Yıldırım, Hatice Canan Hasanoğlu, Nurhan Köksal, Münire Gökırmak, Nihayet Mehmet, Ahmet Çiğılı. Bronchoconstruction Caused By Lipidperoxidation Due To Sulfur Dioxide Exposure In Workers Involved Apricot. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 11-16

Corresponding Author: Zeki Yıldırım


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale