Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
[Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 443-448

Bactec yöntemi kullanılarak primer antitüberküloz ilaç direnci saptanan 365 tuberküloz olgusu

Erkan BOZKANAT1, Hakan ÖZTÜRKERİ2, Oğuzhan OKUTAN1, Ahmet İLVAN1, Zafer KARTALOĞLU1
1GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acıbadem, İstanbul
2GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Acıbadem, İstanbul

Bu çalışmada hastanemizdeki primer antitüberküloz ilaç direnç prevalansını araştırmayı amaçladık. BACTEC metodu kullanılarak yeni tanı konmuş 365 kültür pozitif akciğer tüberkülozlu olguda klinik veriler ve radyolojik özellikleri değerlendirdik. İsoniazid, rifampisin, ethambutol ve streptomisin'e karşı ilaç duyarlılık testleri yapıldı. Bir veya daha fazla ilaca karşı primer direnç 87 olguda (%23,8) saptandı. Tüm olgularımız içerisinde en yüksek direnç isoniazid'e (54 hasta; %14,8) karşı olup bunu ethambutol (39 hasta; %10,7), rifampisin (11 hasta; %3) ve streptomisin (9 hasta; %2,5) izlemektedir. Tek ilaç direnci 69 hastada, iki ilaca direnç 11 olguda, üç ilaca direnç 6 olguda ve dört ilaca direnç 1 olguda belirlendi. Çok ilaca direnç (en az isoniazid ve rifampisin direnci) 10 hastada (%2,7) saptandı. Lojistik regresyon analizinde primer ilaç direncinin radyolojik olarak ilerlemiş tüberküloz ile ilişkili olduğu görüldü (p<0,001). Yüksek primer ilaç direnci ülkemizde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, ilaç duyarlılık testlerinin düzenli olarak yapılması, alternatif ilaç rejimlerinin belirlenmesi ve ülkede dirençli suşların dağılımının saptanması için gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, primer ilaç direnci, BACTEC


Erkan BOZKANAT, Hakan ÖZTÜRKERİ, Oğuzhan OKUTAN, Ahmet İLVAN, Zafer KARTALOĞLU. Bactec yöntemi kullanılarak primer antitüberküloz ilaç direnci saptanan 365 tuberküloz olgusu. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 443-448


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale