Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Repair of pectus excavatum in children results of surgery and clinical comment [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 406-412

Repair of pectus excavatum in children results of surgery and clinical comment

Akın Eraslan BALCI1, Şevval EREN1, Refik ÜLKÜ1, Nesimi EREN1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

We reviewed our operative experience and long-term results with repair of pectus excavatum deformities. From 1981 through 2000, 39 patients (male:31, female:8) underwent subperichondrial resection of deformed cartilages and anterior sternal osteotomy. Mean operative age was 7.9 (2.2 – 15) and pectus severity index 4.1 (3.8 - 7.9). All patients had retrosternal Kirchner bar support excluding 4. Mean follow-up was 5.2 years (7 mos–9 yrs). Results were excellent with 79.5 % (31/39), good 18 % (7/39) and partial 2.6 % (1/39). Recurrent depression was occurred in 1 patient who not performed sternal support. Complication rate was 13.1 % (wound infection 1, pneumothorax 1, pleural effusion 1, atelectasis 1). Frequency of respiratory infection decreased; exercise tolerance increased and chest pain removed. Operation in pectus deformities was generally performed due to cosmetical causes but it can also improve cardiopulmonary functions. Technical details must be noted for optimal results. Operation has less complication rate and short hospital time. Improvement in respiratory symptoms, increasing in exercise tolerance and good cosmetical results more than 97 %.

Keywords: pectus excavatum, children, surgery


Çocuklarda pektus ekskavatum onarımı cerrahinin sonuçları ve klinik yorum

Akın Eraslan BALCI1, Şevval EREN1, Refik ÜLKÜ1, Nesimi EREN1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Çocuklarda pektus ekskavatum deformitesinin onarımıyla ilgili deneyim ve uzun dönemli sonuçlarımızı değerlendirdik. 981 - 2000 yılları arasında 39 hastaya (erkek:31, kız:8) subperikondral deforme kartilaj rezeksiyonu ve sternuma anterior osteotomi yapıldı. Ortalama ameliyat yaşı 7.9 (2.2 - 15), pektus şiddet endeksi 4.1 (3.8 - 7.9)'di. Dört hasta hariç tümüne, Kirchner teliyle retrosternal destek uygulandı. İzlem süresi 5.2 yıl (7 ay-9 yıl) oldu. Hastaların % 79.5'inde (31/39) mükemmel, % 18'inde (7/39) iyi sonuç alındı. Bir hastada kısmi düzelme oldu (% 2.6). Sternal desteğin kullanılmadığı 4 hastadan 1'inde rekürren depresyon görüldü. Komplikasyon oranı % 13.1 oldu (yara enfeksiyonu 1, pnömotoraks 1, plevral efüzyon 1, atelektazi 1). Solunum yolu enfeksiyonları sıklığı azaldı; egzersiz toleransı arttı ve göğüs ağrısı yakınmaları düzeldi. Pektus deformitelerinde operasyon daha çok kozmetik nedenlerden yapılmaktadır; fakat aynı zamanda kardiyopulmoner fonksiyonların da iyileştiği söylenebilir. Optimal sonuçlar sağlayabilmek için teknik detaylara dikkat edilmelidir. Ameliyatla komplikasyon oranı düşük ve hastane süresi kısadır. Respiratuar semptomların düzelmesi, eksersiz toleransında artma ve kozmetik düzelme % 97'den fazladır.

Anahtar Kelimeler: pektus ekskavatum, çocuklar, cerrahi


Akın Eraslan BALCI, Şevval EREN, Refik ÜLKÜ, Nesimi EREN. Repair of pectus excavatum in children results of surgery and clinical comment. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 406-412


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale