Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
[Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 14-18

Stabil KOAH'lı hastalarda ipratropıum bromid ve salbutamolun konvansiyonel dozlarının erken bronkodilatasyona etkilerinin karşılaştırılması

Emel HARMANCI1, Sinan ERGİNEL1, Osman ELBEK1, Füsun ALATAŞ1, Muzaffer METİNTAŞ1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Eskişehir

Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) kısa etkili bir beta-2 agonist olan salbutamol ile antikolinerjik ilaç ipratropium bromidin konvansiyonel dozlarının erken bronkodilatasyona etkilerini karşılaştırmak. Metod: Randomize olarak seçilen KOAH tanılı 40 hastaya (ortalama yaş, 59,7±1,7; FEV1 1,37±0,16 L/dk) ipratropium bromid (=ib) 2 paf (40 µgr); 75 hastaya ise (ortalama yaş, 62,8±1,2, ortalama FEV1 1,33±0,08 L/dk) 2 paf (200 µgr) salbutamol (=s) ölçülü doz inhaler verildi. Hastaların daha önce kullandığı ilaçlar kesildi. Hastalarin her iki ilaç verilmeden önce; s verildikten 30 dakika, ib verildikten 45 dk sonraki FEV1 değerleri ile; ilaçlar verilmeden önce ve sonraki arter kan basıncı ve kalp atım hızı tesbit edildi. FEV1'deki değişiklik yüzde (%) ve mutlak (ml) olarak değerlendirildi. Bulgular: İstatistiksel olarak değerlendirildiğinde, her iki ilacın da hastalarda hem %, hem de ml cinsinden FEV1'deki düzelmeye katkısının eşit olduğunu belirledik İb alan grupta FEV1'de % reversibilite: %15,2±2,1, s alan grupta: %10,5±1,0 (p>0,05). FEV1'de ml olarak düzelme; ib'de 177,5±20,6 ml, s'de ise 138,9±15,5 ml; (p>0,05) idi. Salbutamol alan kişilerde FEV1'deki düzelme yaş ile ters korelasyon gösteriyordu (p<0,05), ib'de ise bu özellik gözlenmedi (p>0,05). ib ile oluşan bronkodilatasyon ise temel FEV1'i düşük olan grupta daha fazlaydı (p<0,05). Sonuç: KOAH'lı hastalarda ib ve s'un erken bronkodilatör cevaba etkilerinin farklı olmadığı, ancak yaşlı ve FEV1'i düşük olan hastalarda ib'un tercih nedeni olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: KOAH - Bronkodilatasyon - İpratropium bromid - Salbutamol


Emel HARMANCI, Sinan ERGİNEL, Osman ELBEK, Füsun ALATAŞ, Muzaffer METİNTAŞ. Stabil KOAH'lı hastalarda ipratropıum bromid ve salbutamolun konvansiyonel dozlarının erken bronkodilatasyona etkilerinin karşılaştırılması. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 14-18


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale