Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Haemoptysis Caused by Leech Infiltration in Larynx [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 134-136

Haemoptysis Caused by Leech Infiltration in Larynx

Ayperen Kunduracıoğlu1, Işıl Karasu1, Arman Afrashi2, Ayşe Özsöz1, Aydan Çakan1, Nimet Aksel1
1Izmir Dr Suat Seren Training And Research Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery, Chest Disease, İzmir, Turkey
2Izmir Dr Suat Seren Training And Research Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery, Ear-nose-throat, İzmir, Turkey

A 77 years old male patient admitted to our hospital with complaints of mild bleeding with sputum and hoarseness of voice. He told that the symptoms had begun suddenly five days ago. After our insistent questioning, he remembered that the symptoms had begun after washing his mouth and face with spring water. On his physical examination stridor was heard and bilateral reduction of breathing sounds was found. Chest X-ray showed linear fibrotic heterogeneous density at bilateral upper zones. Thoracic CT revealed sequel fibrotic changes at bilateral apical regions and emphysematous areas more prominent at bilateral upper lobes. Routine haemogram and biochemical analysis of blood were normal. Arterial blood gas analysis revealed mild hypoxia. In order to eliminate an upper airway disease ear-nose-throat specialist consultation was carried out, and surprisingly, a black-green colored alive foreign body which extremely obstructed rima glottis at larynx was observed by indirect laryngoscopy. The 5 cm long black-green colored alive foreign body was removed out by suspension laryngoscopy. Bronchoscopy, which was performed after the removing process, was normal. The foreign body was consulted by parasitology department. It was identified as hirudina medicina (medical leech).
Hirudina medicina can live in spring water and infect people while washing mouth with contaminated spring water.
We preferred to present this case, because laryngeal leech is a rare cause of haemoptysis and its removal process was extraordinary.

Keywords: haemoptysis, leech


Larenskte Sülük İnfestasyonuna Bağlı Hemoptizi

Ayperen Kunduracıoğlu1, Işıl Karasu1, Arman Afrashi2, Ayşe Özsöz1, Aydan Çakan1, Nimet Aksel1
1Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İzmir

Yetmiş yedi yaşında erkek hasta, balgamla karışık hemoptizi ve ses kısıklığı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Yakınmaları, başvurusundan beş gün önce başlamıştı. Ayrıntılı anamnez alındığında, şikâyetlerinin, kaynak suyuyla ağzını çalkaladıktan sonra başladığı öğrenildi. Solunum sistemi muayenesinde stridor duyuldu; solunum sesleri bilateral azalmıştı. Akciğer radyogramında bilateral üst zonlarda lineer fibrotik heterojen dansite artışı, toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral apikal bölgelerde sekel fibrotik değişiklikler ve bilateral üst loblarda daha belirgin olan amfizematöz alanlar izlendi. Laboratuvar tetkiklerinde rutin hemogram ve biyokimyasal parametreleri normal idi. Arteriel kan gazı incelemesinde ılımlı hipoksi saptandı. Hemoptizi ve ses kısıklığı nedeniyle, olası bir üst solunum yolu hastalığını ekarte etme amacıyla kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ile konsülte edildi. İndirekt larengoskopide, larenkste rima glottisi büyük oranda obstrükte eden siyah-yeşil renkli canlı bir yabancı cisim izlendi. Genel anestezi altında süspansiyon larengoskopisi yapılarak, yaklaşık 5 cm uzunluğunda, siyah-yeşil renkli, canlı bir yabancı cisim çıkarıldı. Bronkoskopi incelemesinde bronşiyal ağacın distal kısmı normal bulundu. Yabancı cisim, parazitoloji kliniğine konsülte edildi ve hirudina medicina (tıbbi sülük) olarak isimlendirildi.
Hirudina medicina ile kontamine kaynak suyuyla ağız yıkama sonrası hemoptizi gelişen olgumuz, nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
Bu olgu sunumunu, larenks sülüğünün neden olduğu hemoptizinin ender görülmesi ve sülüğün çıkarılması işleminin olağandışılığı nedeniyle seçtik.

Anahtar Kelimeler: hemoptizi, sülük


Ayperen Kunduracıoğlu, Işıl Karasu, Arman Afrashi, Ayşe Özsöz, Aydan Çakan, Nimet Aksel. Haemoptysis Caused by Leech Infiltration in Larynx. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 134-136

Corresponding Author: Işıl Karasu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale