Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Efficacy and Safety of Ciprofloxacin In The Treatment of Acute Exacerbations of Chronic Bronchitis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 7-10

Efficacy and Safety of Ciprofloxacin In The Treatment of Acute Exacerbations of Chronic Bronchitis

Osman Nuri Hatipoğlu1, Sevin Kırdar2, Atila Akkoçlu3, Nedim Çakır2, Celal Karlıkaya1, Eyüp Sabri Uçan3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

The efficacy and safety of ciprofloxacin in treating patients with acute exacerbations of chronic bronchitis was assessed in a noncomparative study. Patients received ciprofloxacin 500 mg bid for 10 days. The efficacy and safety of ciprofloxacin was evaluated in 42 and 44 of 59 patients enrolled the study, respectively. Moraxella catarrhalis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae and Pseudomonas aeruginosa were predominant pathogens. The clinical success and bacteriologic cure rate was 95% (40/42) and 86% (13/15), respectively. Ciprofloxacin was well tolerated. Adverse effects were seen in five patients (11%), causing treatment to be discontinued in two (4%). Ciprofloxacin was highly effective and well tolerated in the treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis.

Keywords: Acute exacerbations of chronic bronchitis, ciprofloxacin.


Kronik Bronşit Akut Eksaserbasyonunun Tedavisinde Siprofloksasinin Etkinliği ve Güvenilirliği

Osman Nuri Hatipoğlu1, Sevin Kırdar2, Atila Akkoçlu3, Nedim Çakır2, Celal Karlıkaya1, Eyüp Sabri Uçan3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Kronik bronşit akut eksaserbasyonlu hastaların tedavisinde siprofloksasinin etkinliği ve güvenilirliği karşılaştırmalı olmayan bir çalışmada değerlendirildi. Hastalara 10 gün boyunca 500 mg siprofloksasin tablet günde iki kez uygulandı. Siprofloksasinin klinik güvenilirliği çalışmaya alınan 59 hastanın 44'ünde, etkinliği ise 42'sinde değerlendirildi. Moraxella catarrhalis, Klebsiella türleri, Haemophilus influenzae ve Pseudomonas aeruginosa saptanan en yaygın patojenlerdi. Klinik başarı oranı %95 (40/42), bakteriyolojik kür oranı %86 (13/15) olarak bulundu. Siprofloksasin oldukça iyi tolere edildi. Hastaların beşinde (%11) yan etki gözlendi ve bunların ikisinde (%4) tedavinin kesilmesine neden oldu. Siprofloksasin kronik bronşit akut eksaserbasyonlu olguların tedavisinde oldukça etkili ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kronik bronşit akut eksaserbasyon, siprofloksasin


Osman Nuri Hatipoğlu, Sevin Kırdar, Atila Akkoçlu, Nedim Çakır, Celal Karlıkaya, Eyüp Sabri Uçan. Efficacy and Safety of Ciprofloxacin In The Treatment of Acute Exacerbations of Chronic Bronchitis. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 7-10

Corresponding Author: Osman Nuri Hatipoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale