Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Inhaler use and device preferences of asthmatic patients: Role of education on appropriate device use [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 40-47

Inhaler use and device preferences of asthmatic patients: Role of education on appropriate device use

Emel Ceylan1, Atila Akkoçlu2, Gül Ergör3, Fidan Yıldız2, Oya İtil2
1Department Of Pulmonary Medicine, Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Aydın, Turkey
2Department Of Pulmonary Medicine, Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey
3Department Of Public Health, Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey

AIM: Inappropriate inhaler use techniques lead to inadequate therapy and increased cost. The aim of the present study was to evaluate the asthma patients who applied to our outpatient clinic and proposed inhaler treatment regarding compliance of the treatment, inhaler use, preferences of devices and teaching how to use.
MATERIAL-METHOD: A total number of 83 patients with asthma (13 male vs 70 female) who applied to our outpatient clinic, were included in the study. The patients were evaluated with a 10-step scoring system. After basal scoring, correct use of the devices were described individually and their using techniques were scored (score 2). Correct techniques are shown with video and rescored (score 3).
RESULTS: Mean age of the patients were 50.8±11.9 and 63 (75.9%) of these were receiving regular therapy. Fifty one cases were using metered dose inhaler (MDI), 24 taking turbuhaler, 18 using discus and 9 taking aerolizer. Ninety four percent of the patients were satisfied with their devices and the main reasons of satisfactions were the device’s ease to use (70%) and ease to carriage (51%).
The best mean basal score was found to be 8.72 in the patient group using discus. Among the scores obtained from first step education; MDI, turbuhaler, discus and aerolizer there were statistically significant difference when compared to initial ability scores ( p= 0.000, 0.000, 0.001, 0.011, respectively). There were also significant differences in scores after video-show except for discus use( p=0.000, 0.000, 0.034, 0.180, respectively). There was no difference between groups regarding inhaler treatment time, age and education.
CONCLUSIONS: It is concluded that both individual training and video-assisted training for inhaler device use is beneficial in all ages, education-levels and disease stage.

Keywords: asthma, education method, education of inhalation, inhalation devices


Astımlı hastaların inhaler kullanımı ve cihaz tercihleri: Doğru uygulama için eğitimin rolü

Emel Ceylan1, Atila Akkoçlu2, Gül Ergör3, Fidan Yıldız2, Oya İtil2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Uygunsuz inhaler kullanımı yetersiz tedavi ve artmış maliyete yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı polikliniğimize başvuran ve inhaler tedavi önerilmiş olan astımlı hastaları, tedavi uyumu, doğru inhaler kullanımı ve cihaz tercihleri yönünden değerlendirmek ve eğitmektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Polikliniğimize başvuran 83 (70 kadın ve 13 erkek) stabil astımlı hasta çalışmaya alındı. Hastalar 10 aşamalı skorlama sistemi ile değerlendirildi. Bazal skorlama sonrası, cihazın doğru kullanım şekli bireysel ve uygulamalı olarak gösterildi ve kullanma teknikleri tekrar skorlandı (skor 2). Sonra cihazın doğru kullanım şekli video ile gösterildi ve tekrar skorlama yapıldı (skor 3).
BULGULAR: Yaş ortalaması 50.8±11.9 olan hastaların 63’ü (75.9%) düzenli tedavi alıyordu. Bu olguların 51’i MDI, 24’ü turbuhaler, 18’i diskus and 9’u aerolizer kullanıyordu. Olguların %94’ü kullanmakta olduğu cihazlarından memnundu ve en önemli memnuniyet nedeni olarak kullanım kolaylığı (%70) ve taşıma kolaylığını (%51) bildirdiler.
En iyi ortalama bazal skor diskus kullanan hasta grubunda olup 8.72±0.9 idi. İlk eğitimden sonra elde edilen skorlar, ÖDİ, turbuhaler, diskus and inhaler kapsülün tümü için başlangıç skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme görüldü (sırasıyla p= 0.000, 0.000, 0.001, 0.011). Video ile kullanımları demonstre ettikten sonraki skorlarda da diskus kullanımı dışında (p=0.180); ÖDİ, turbuhaler and inhaler kapsülün tümü için anlamlı düzelmeler vardı (sırasıyla p=0.000, 0.000, 0.034). İnhaler kullanım süresi, yaş ve eğitim durumlarına göre gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu.
SONUÇ: İnhaler cihazlarının kullanımı için gerek bireysel gerekse video destekli eğitimin tüm yaş gruplarında, her eğitim düzeyinde ve tüm hastalık evrelerinde yararlı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: astım, eğitim yöntemi, inhalasyon cihazları, inhaler eğitimi


Emel Ceylan, Atila Akkoçlu, Gül Ergör, Fidan Yıldız, Oya İtil. Inhaler use and device preferences of asthmatic patients: Role of education on appropriate device use. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 40-47

Corresponding Author: Emel Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale