Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effects of local laryngeal hypoxia and hyperoxia on the central respiratory activity in rabbits [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 74-79

The effects of local laryngeal hypoxia and hyperoxia on the central respiratory activity in rabbits

Nermin KARATURAN YELMEN, Gülderen ŞAHİN, Tülin ORUÇ, İbrahim GÜNER
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

The purpose of this study was to investigate whether the changes in the respiratory pattern during laryngeal hypoxia or hyperoxia have central or peripheric origin. The experiments were carred out in spontaneously air breathing rabbits, anesthetised with soium thiopentane (25mg/kg iv). The larynx was separated from the oropharyngel cavity and from the trachea. Tidal volume (VT), respiratory frequency (f/min) were recorded from the lower tracheal cannula. Minute ventilation (VE) was calculated. Phrenic action potentials were recorded and inspiratory (TI) and expiratory (TE) durations, mean inspiratory flow rate (VT/TI) were determined. Systemic arterial blood pressure was also recorded. At the end of each experimental phase PaO2, PaCO2 and pHa were determined from the blood samples drawn from the left femoral artery. The larynx was insufflated at a flow rate of 500ml/min in hypoxia (7% O2-93% N2) and in hyperoxia (100% O2) by means of the respiratory pump. Insufflation of the larynx with hypoxic gas mixture increased VT, f/min and VE. TI and TE decreased , VT/TI increased significantly. During the insufflation of larynx with hyperoxia VT, VE, TI and TE increased significantly. Following bilateral cervical vagotomy, the responses of f/min, TI and TE to hypoxia and hyperoxia abolished. After cutting the superior laryngeal nerve, the responses of VT to both gas mixtures abolished. In conlusion, the results of this study propose that the stimulation of the laryngeal mechanoreceptors by the effects of hypoxia and hyperoxia increase the activation of the respiratory centers.

Keywords: Central inspiratory activity, laryngeal mechanoreceptors, hypoxia, hyperoxia


Tavşanlarda lokal laringeal hipoksi ve hiperoksinin santral respiratuar aktivite üzerindeki etkileri

Nermin KARATURAN YELMEN, Gülderen ŞAHİN, Tülin ORUÇ, İbrahim GÜNER
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışmamızın amacı, laringeal hipoksi ve hiperokside, solunum ritminde oluşan değişikliklerin merkezsel veya periferik kaynaklı olup olmadığını araştırmaktır. Deneylerimizde, Na-tiyopentan ile anestezi uygulanan (25 mg/kg-L i.v.) ve hava soluyan tavşanlar kullanıldı. Larinks orofaringeal boşluktan ve trakeadan ayrıldı. Aşağı trakeal kanül aracılığı ile soluk hacmi (VT), soluk frekansı (f/dk) poligrafta kaydedildi ve solunum dakika hacmi (VE) hesaplandı. Sağ frenik sinir potansiyellerinden inspirasyon (TI), ekspirasyon (TE) süreleri, ortalama inspiratuar akım hızı (VT/TI) hesaplandı. Ayrıca sistemik arter kan basıncı kaydedildi. Her bir fazda alınan arteriyal kan örneklerinde PaO2, PaCO2 ve pH tayin edildi.Deneysel olarak izole edilmiş laringeal hava yolundan pompa aracılığı ile 500 mL/dak akım hızında hava, hipoksi (%7O2-%93N2) ve hiperoksi (%100O2) geçirildi. Hipoksik gazın geçirilmesinde VT artmış, f/dak artışına bağlı olarak TI ve TE anlamlı olarak kısalmıştır. VT/TI anlamlı olarak artmıştır.Hiperoksik gazın geçirilmesinde, VT artmış, f/dak'daki azalma ile beraber TI ve TE anlamlı olarak uzamıştır. Vagotomiyi takiben, superior laringeal sinirlerin kesilmesi VT'deki cevapları tamamen ortadan kaldırmıştır. Sonuç olarak bulgularımız, hipoksi ve hiperoksinin laringeal mekanoreseptörleri etkileyerek solunum merkezlerinin aktivasyonunu arttırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipoksi, hiperoksi, laringeal reseptörler, santral inspiratuar aktivite


Nermin KARATURAN YELMEN, Gülderen ŞAHİN, Tülin ORUÇ, İbrahim GÜNER. The effects of local laryngeal hypoxia and hyperoxia on the central respiratory activity in rabbits. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 74-79

Corresponding Author: Nermin KARATURAN YELMEN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale