Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Malignant schwannoma of the chest wall [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 80-83

Malignant schwannoma of the chest wall

Banu ERİŞ GÜLBAY1, Gökhan ÇELİK1, Ayten KAYI CANGIR2, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR1, Hadi AKAY2, Doğanay ALPER1, Selim EREKUL3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

60% of the thoracic neurogenic tumors originate from the nerve sheath. The majority of these tumors consist of benign schwannoma and neurofibroma. Malignant schwannomas (MSh) usually settle in the extremities and paravertebral sites. MSh that originate from the chest wall are rare. A 65-years-old woman admitted to the hospital with a 4-month history of thoracic pain and a chest wall mass that rapidly grows. In physical examination a stiff, immobile and painful mass localized on the right thorax between the middle underarm line and the back underarm line was discovered. Both thoracic computerized tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) revealed a soft tissue lesion that settled in the extrapleural space and showed destruction in the neighbour ribs and an accompanying nodule in the right middle lobe. Because of the malignant radiological features of the mass, chest wall resection was performed. The diagnosis of MSh was revealed by histological examination of the excised mass and nodule. This case is presented here because of the rarity of MSh originating from the chest wall.

Keywords: Chest wall, chest computerized tomography (CT), chest wall resection, malignant schwannomas (MSh), magnetic resonance imaging(MRI)


Göğüs duvarının Malign Schwannoması

Banu ERİŞ GÜLBAY1, Gökhan ÇELİK1, Ayten KAYI CANGIR2, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR1, Hadi AKAY2, Doğanay ALPER1, Selim EREKUL3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Torasik nörojenik tümörlerin % 60'ı sinir kılıfından kaynaklanmaktadır. Bu tümörlerin büyük çoğunluğunu benign schwannomalar ile nörofibromlar oluşturmaktadır. Malign schwannomalar (MSh) ise sıklıkla ekstremiteler ile paravertebral alanlarda yerleşirler. Göğüs duvarından MSh gelişimi nadirdir. Altmış beş yaşında bayan hasta, hastaneye 4 aydır devam eden göğüs ağrısı ve göğüs duvarında hızlı büyüyen kitle nedeniyle başvurdu. Fizik incelemede sağda orta koltuk altı çizgisi ile arka koltuk altı çizgisi arasında lokalize, sert, immobil, ağrısız kitle saptandı. Toraksın bilgisayarlı tomografisinde (TBT) ve MRI incelemesinde ekstraplevral yerleşimli komşu kostaları destrükte eden yumuşak doku lezyonu ve sağ orta lobda bir nodül tespit edildi. Kitlenin malign radyolojik özellikleri nedeniyle, hastaya toraks duvarı rezeksiyonu yapıldı. Kitlenin ve eksize edilen nodülün histopatolojik incelemesiyle olguya MSh tanısı konuldu. Göğüs duvarından köken alan MSh'nın nadir görülmesi nedeniyle bu olguyu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı, Malign Schwannoma (MSh), magnetik rezonans görüntüleme (MRI), toraks bilgisayarlı tomografi (TBT), toraks duvarı rezeksiyonu


Banu ERİŞ GÜLBAY, Gökhan ÇELİK, Ayten KAYI CANGIR, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Hadi AKAY, Doğanay ALPER, Selim EREKUL. Malignant schwannoma of the chest wall. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 80-83

Corresponding Author: Banu ERİŞ GÜLBAY


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale