Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Assessment of effect of inhaled steroid therapy on asthma by eosinophilic cationic protein levels in induced sputum [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 11-14

Assessment of effect of inhaled steroid therapy on asthma by eosinophilic cationic protein levels in induced sputum

Münevver ERDİNÇ1, Sibel ÖKTEM1, Bilgül KIRAN1, Ali VERAL2, Ali KOKULUDAĞ3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, İzmir

In this study, we examined the effect of inhale budesonide (800mcg daily via turbohaler) on lung function and various markers of airway inflammation including peripheral blood eosinophilic cationic protein (ECP), eosinophils and ECP levels in induced sputum from 15 patients (11 female, 4 male) with mild stabl asthma needing short acting betamimetic therapy only at least for three months. Induced sputum was obtained from all patients and all off it was used for investigation.The collected sputum was processed immediately and supernatant of this was protected for ECP level and the portion under the supernatant was used for cell differentation. After three months of treatment with inhaled steroid all parameters were repeated. Peripheral blood ECP level was found 25 ng/mL and it was found 14.9 ng/mL after treatment (p<0.05). At baseline, mean ECP level in induced sputum was found 121.73±66.31 ng/mL and 35.40±47.24 ng/mL after therapy with inhaled steroid (p<0.05). The percentage of eosinophils in induced sputum decreased slightly from baseline to the end of treatment (8.40% to 6.92%) but this decrease was not statistically significant (p>0.05). Significant correlation was observed between FEV1 measurements before and after treatment (p<0.05). No correlation was found between ECP levels and percentage of eosinophils in induced sputum (p>0.05). We concluded that treatment with inhaled budesonide was associated with significant improvements in forced expiratory volume in one second and ECP levels. The ECP concentration in induced sputum could serve as useful and highly sensitive marker for evaluating the severity of asthma and monitoring airway inflammation to achieve the optimal control of asthma.

Keywords: Asthma, induced sputum, eosinophilic cationic protein (ECP), inhaled steroid.


Astmada inhale steroid tedaviye yanıtın indükte balgam ECP düzeyi ile izlenmesi

Münevver ERDİNÇ1, Sibel ÖKTEM1, Bilgül KIRAN1, Ali VERAL2, Ali KOKULUDAĞ3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, İzmir

Bu çalışmada; inhale steroidin (800mcg/gün budesonid turbuhaler) bronş astması olgularında akciğer fonksiyonları, serum ECP, indükte balgam eozinofil ve eozinofilik katyonik protein (ECP) düzeyleri gibi, bazı enşamasyon göstergelerine etkisi araştırılmıştır. En az 3 aydır gereğinde kısa etkili betamimetik dışında tedavi almayan, stabil, hafif astmalı 15 (11K,4 E) olgudan indükte balgam elde edilmiş, elde edilen balgama gerekli işlemler uygulandıktan sonra süpernatantında ECP bakılmış, altta kalan kısım hücre ayırımı için kullanılmıştır.Olguların tümüne 3 ay süre ile 800 mcg/gün inhale steroid (BUD) verilmiş, 3 aylık tedavi sonrası serum ECP, indükte balgam ve SFT tekrarlanmıştır. Hastalar bu süre içinde tedavi değiştirmeyi gerektirecek bir atak geçirmemiştir. Tedavi öncesi serum ECP düzeyi 25 ng/mL, tedavi sonrası 14.9 ng/mL olarak saptanmış (p<0.05), tedavi öncesi indükte balgamda ECP düzeyi 121.73±66.32 ng/mL (25-200) iken, tedavi sonrası 35.40±47.24 ng/mL (5-196) olarak bulunmuştur (p<0.05). Eozinofiller ise tedavi öncesi %8.40±8.07, tedavi sonrası % 6.92±4.70 olarak saptanmış, azalma olmasına rağmen değişkenlik anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Tedavi öncesi 2536±196 mL olan FEV1, tedavi sonrası 2817±149 mL ye çıkmış, artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Aynı şekilde FEV1/FVC değerlerindeki artış da anlamlıdır (p<0.05). Balgam ECP düzeyi ile eozinofil yüzdesi arasında paralellik saptanmamıştır (p>0.05). Budesonidin indükte balgam ECP değerlerini belirgin olarak azalttığı, FEV1'de anlamlı düzelme sağladığı görülmüştür.Sonuç olarak; astmalı hastalarda tedavi etkinliğinin izleminde ve astmanın kontrol altında olup olmadığının belirlenmesinde indükte balgamda ECP oldukça duyarlı bir parametredir.

Anahtar Kelimeler: Astma, indükte balgam, eozinofilik katyonik protein(ECP), inhale steroid.


Münevver ERDİNÇ, Sibel ÖKTEM, Bilgül KIRAN, Ali VERAL, Ali KOKULUDAĞ. Assessment of effect of inhaled steroid therapy on asthma by eosinophilic cationic protein levels in induced sputum. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 11-14

Corresponding Author: Münevver ERDİNÇ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale