Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effect of dietary supplemantation on respiratory functions and respiratory muscles emg activity in malnourished patients with emphysema [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 185-189

The effect of dietary supplemantation on respiratory functions and respiratory muscles emg activity in malnourished patients with emphysema

Pınar ERGÜN1, Gülümser AYDIN2, Ülkü Y TURAY1, Yurdanur ERDOĞAN1, Şenay ALTINDİREK1, Atalay ÇAĞLAR3, A İhsan KEYF1
1Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Center, Ankara, Turkey
2University of Kırıkkale Faculty of Medicine, KIRIKKALE, Turkey
3University of Hacettepe Department of Medical Statistics, Ankara, Turkey

The relationship of malnutrition and respiratory muscle weakness in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have been shown. Conflicting results regarding the role of nutritional therapy have been reported. This study was designed to investigate whether short term nutritional support is adequate for weight gain in hospitalized malnourished patients with emphysema and to determine if this weight gain provides any measurable physiologic improvement. Eleven malnourished inpatients with emphysema received a supplementary oral nutrition (high fat, low carbohydrate) with their usual hospital diet during the study (15 days). Measurement of nutritional status, pulmonary function tests, arterial blood gas tensions, breathlessness scores, diaphragm and intercostals muscle electromyographic activity (EMGdi and EMGint) were performed initially and at the end of the study. Measurements of body mass index(BMI) before and after the study period were 17.88±0.84, 19.75± 0.84 respectively, (p<0.0001). There were no significant changes in pulmonary function tests, arterial blood gas tension, EMGdi and EMGint measurements. A significant improvement in breathlessness scores was detected, 3.63±0.20 and 2.45±0.28 before and after the study respectively,(p<0.005). We conclude that in malnourished inpatients with emphysema, short-term refeeding leads to weight gain and improvement in breathlessness scores in the absence of demonstrable changes in pulmonary function, arterial gas tensions and in EMG activity of inspiratory muscles.

Keywords: EMG, emphysema, malnutrition, respiratory muscles


Malnutrisyonlu amfizem olgularında beslenme desteğinin, solunum fonksiyonları ve solunum kasları EMG aktivitesine etkileri

Pınar ERGÜN1, Gülümser AYDIN2, Ülkü Y TURAY1, Yurdanur ERDOĞAN1, Şenay ALTINDİREK1, Atalay ÇAĞLAR3, A İhsan KEYF1
1Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Center, Ankara, Turkey
2University of Kırıkkale Faculty of Medicine, KIRIKKALE, Turkey
3University of Hacettepe Department of Medical Statistics, Ankara, Turkey

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında malnutrisyon ve solunum kas zayışığı arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Beslenme desteğinin etkileri ile ilgili yapılan çalışma sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmanın amacı hospitalize malnutrisyonlu amfizemli olgularda kısa süreli nutrisyonel destek tedavisinin kilo alımı ve fizyolojik parametrelerde ölçülebilir değişikliklere neden olup olamayacağının değerlendirilmesidir. Kısa süreli beslenme desteğinin etkileri(15 gün) malnutrisyonu olan 11 amfizemli hastada prospektif ve kendi içinde kontrollü çalışma ile değerlendirildi. Bütün hastalar, rutin hastane diyetine ek olarak yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeriği olan oral nutrisyonel destek formülleri aldılar. Çalışma öncesi ve sonrasında beden kitle indeksi(BKİ), solunum fonksiyon testleri, arter kan gazı incelemesi, dispne algılama dereceleri, diafragma ve interkostal kasların elektromiyografik aktiviteleri (EMGdi, EMGint) değerlendirildi.Çalışma öncesi ve 15 gün sonrası BKİ'i sırasıyla 17,88±0,84 Kg/m2, 19,75±0,84 Kg/m2 bulundu(p<0,0001). Solunum fonksiyon testleri,arter kan gazı incelemesi ve solunum kaslarının EMG aktivitelerinde nutrisyonel destek once ve sonrasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Dispne algılama derecelerinde nutrisyonel destek sonrası istatistiksel anlamlı azalma saptandı (3,63±0,20 - 2,45±0,28, p<0,05). Çalışmamızda amfizem tanısıyla hastanede yatan malnutrisyonlu olgularda; kısa süreli nutrisyonel desteğin dispne algılama derecesinde belirgin azalma sağladığı ancak solunum fonksiyonları, kan gazı ve inspiratuar kas EMG aktivitelerinde belirgin değişime neden olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: amfizem, EMG, malnutrisyon, solunum kasları


Pınar ERGÜN, Gülümser AYDIN, Ülkü Y TURAY, Yurdanur ERDOĞAN, Şenay ALTINDİREK, Atalay ÇAĞLAR, A İhsan KEYF. The effect of dietary supplemantation on respiratory functions and respiratory muscles emg activity in malnourished patients with emphysema. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 185-189


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale