Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Importance of Gender Factor in Evaluation of Spirometric and Nutritional Parameters in Patients with Stable COPD [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 105-108

The Importance of Gender Factor in Evaluation of Spirometric and Nutritional Parameters in Patients with Stable COPD

Hayrettin Göçmen, Dane Ediger, Esra Uzaslan, Arzu Ertem, Ercüment Ege
Department Of Pulmonary Medicine, Faculty Of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey

Aim: We aimed to evaluate the relationship between sex factor, spirometric and nutritional parameters in patients with stable COPD.
Material and methods: Patients with stable COPD who had no additional problem that affects spirometric and nutritional results, were included in the study. By the application of SGRQ questionnarie nutritional parameters, spirometric and demographic findings of cases were recorded and evaluated.
Results: Totally 100 patients with stable COPD (81 males, 19 females and mean age 65.1±4.3 years) were evaluated prospectively. %FEV1 (p=0.003), %FEF25-75 (p=0.011), %PEF(p=0.003) values and smoking package-years (p=0.009) were found significantly higher in males. Body Mass Index values were significantly higher (p=0.018) in females (30.7±6.6) than males (27.4±4.9). In males higher triceps skin thickness values (p<0.001) and lower SGRQ scores (p=0.036) were found.
Conclusion: Smoking is the most important agent in devoloping of COPD. Although smoking duration was shorter in females spirometric findings were worse. In spite of this finding, because of better nutritional parameters and lower SGRQ scores, it is thought that there is insensitivity in females to systemic response.

Keywords: COPD, etiology, gender


Stabil KOAH’lı Hastalarda Spirometrik ve Nütrisyonel Göstergelerin Değerlendirilmesinde Cinsiyet Faktörünün Önemi

Hayrettin Göçmen, Dane Ediger, Esra Uzaslan, Arzu Ertem, Ercüment Ege
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Bursa

Amaç: Stabil KOAH’lı hastalarda spirometrik ve nütrisyonel parametrelerin cinsiyet faktörü ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya, spirometrik değerlendirmeyi etkileyebilecek ve malnütrisyon nedeni olabilecek ek sorunu olmayan stabil KOAH’lı hastalar dahil edildi. Olgulara SGRQ anketi yapıldı. Nütrisyonel parametreleri, spirometrik ve demografik verileri kaydedilerek değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada, 81’i erkek, 19’u kadın ve hepsinde sigara öyküsü olan toplam 100 stabil KOAH’lı hasta (yaş ortalaması 65.1±4.3 yıl) prospektif olarak değerlendirildi. %FEV1 (p=0.003), %FEF25-75 (p=0.011), %PEF (p=0.003) değerlerinin ve sigara paket-yıl değerlerinin (p=0.009) kadınlarda anlamlı derecede düşük olduğu saptandı. VKİ değerlerinin kadınlarda (30.7±6.6) erkeklere göre (27.4±4.9) anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p=0.018). Erkeklerde triseps deri kalınlığı değerinin anlamlı derecede düşük (p<0.001), Saint George Solunum Anketi (SGRQ) puanlarının ise anlamlı derecede yüksek (p=0.036) olduğu gözlendi.
Sonuç: Sigara, KOAH oluşumunda en etkili ajandır. KOAH’lı kadınların, daha az sigara içmelerine karşılık spirometrik değerleri daha düşük bulunmuştur. Buna rağmen nütrisyonel parametrelerinde belirgin kötüleşme olmayışı ve SGRQ skorlarının daha düşük olması, sistemik yanıta kadın cinsiyetinde bir duyarsızlık olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: cinsiyet, etiyoloji, KOAH


Hayrettin Göçmen, Dane Ediger, Esra Uzaslan, Arzu Ertem, Ercüment Ege. The Importance of Gender Factor in Evaluation of Spirometric and Nutritional Parameters in Patients with Stable COPD. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 105-108

Corresponding Author: Hayrettin Göçmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale