Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
lung cancer and fatal hemoptysis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 126-130

lung cancer and fatal hemoptysis

Melih Büyükşirin, Adnan Kazım Usalan, Gülru Erbay Polat, Gültekin Tibet
Izmir Chest Diseases Hospital

Hemoptysis which is frequently seen in lung cancer can be massive or fatal rarely. Massive hemoptysis after endobronchial radiotherapy frequently reported in the literature whereas cases with massive and fatal hemoptysis related to external radiotherapy are a few in number. Squamous type, necrosis, effects of external radiotherapy on necrosis and pulmonary vessels, infections are suggested as the reasons for fatal hemoptysis reported in the literature other than endobronchial radiotherapy. Our 3 cases died because of fatal hemoptysis. 2 had nonsmall cell lung cancer, 1 had squamous cell lung cancer. Paliative radiotherapy performed to all 3 cases because of symptoms like hemoptysis, VCSS and total atelectasis. 2 of 3 died because of massive hemoptysis 1 month after completion of radical dose, the other one’s radical dose can not be completed. 3 cases evaluated with the litarature for the factors contributed to fatal hemoptysis.

Keywords: lung cancer, hemoptysis, radiotherapy


Akciğer Kanseri ve Fatal Hemoptizi

Melih Büyükşirin, Adnan Kazım Usalan, Gülru Erbay Polat, Gültekin Tibet
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Akciğer kanserli olgularda, hemoptizi sık görülmekte, bazen massif, nadiren de fatal olabilmektedir.Endobronşiyal radyoterapiyi takiben gelişen massif hemoptizi olguları literatürde sıkça bildirilmesine karşın, eksternal radyoterapinin olası etkisine ilişkin massif ve fatal hemoptizi olguları oldukça az sayıdadır. Fatal hemoptizi ile kaybedilen ve literatürde nadir olarak bildirilen olgular vardır. Endobronşiyal radyoterapi dışında, fatal hemoptizi nedeni olarak squamöz tip, nekroz gelişimi, eksternal radyoterapinin nekroz ve akciğer damarları üzerine etkisi ve enfeksiyonlar da ilişkili bulunmuştur.Bizim de, 3 olgumuz fatal hemoptizi ile kaybedildi. 2 olgu, küçükhücreli dışı, bir olgu squamöz hücreli karsinom idi. 3 olguya da, hemoptizi, vena cava süperior sendromu ve total atelektazi gibi palyasyon gerektiren semptomları nedeniyle palyatif radyoterapi başlandı. 3 olgudan ikisi, radikal doz tamamlandıktan yaklaşık 1 ay sonra, biri ise radikal doz tamamlanmadan, fatal hemoptizi ile kaybedildiler. 3 olgu, başta eksternal radyoterapi olmak üzere fatal hemoptiziye katkıda bulunan olası faktörler açısından literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, hemoptizi, radyoterapi


Melih Büyükşirin, Adnan Kazım Usalan, Gülru Erbay Polat, Gültekin Tibet. lung cancer and fatal hemoptysis. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 126-130

Corresponding Author: Melih Büyükşirin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale