Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Case of Sarcoidosis with a Radiological Image of a Solid Mass Invading the Aorta [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 143-146

A Case of Sarcoidosis with a Radiological Image of a Solid Mass Invading the Aorta

Okan Solak1, Hıdır Esme1, Murat Sezer2, Fatma Fidan2, Mehmet Ünlü2
1Department Of Thoracic Surgery, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey
2Department Of Pulmonary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey

Sarcoidosis involves the lungs in 90% of the cases, but its presentation with a solitary mass lesion is rare. The most common radiologic finding is bilateral hilar or mediastinal lymphadenopathy with or without calcification. A 65 years old female patient presented with a solitary mass lesion invading the aorta and mediastinal lymphadenopathies in magnetic resonance imaging, and malignancy was considered as the diagnosis. However, mediastinoscopy and explorative thoracotomy findings revealed sarcoidosis. We presented the case as it is a rare and radiologically interesting entity.

Keywords: Sarcoidosis, mediastinal invasion, lung carcinoma


Radyolojik olarak Aortu invaze eden solit kitle görünümlü sarkoidoz

Okan Solak1, Hıdır Esme1, Murat Sezer2, Fatma Fidan2, Mehmet Ünlü2
1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakultesi, Göğüs Cerrahisi Ad, Afyon
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakultesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Afyon

Sarkoidoz hastaların %90’nında akciğerleri tutar, ancak akciğerde soliter kitle görünümü ile prezente olması çok nadirdir. En sık görülen radyolojik bulgusu, kalsifikasyon içeren veya içermeyen bilateral hiler ve mediastinal lenfadenopatidir. Altmış beş yaşında kadın hasta, akciğer manyetik rezonans görüntülemede aortu invaze etmiş görünümü veren soliter kitle lezyonu ve eşlik eden mediyastinal lenfadenopatiler bulunması nedeniyle ön planda akciğer karsinomu düşünüldü. Ancak mediastinoskopi ve eksploratrif torakotomi ile alınan biyopsi sonuçları sarkoidoz ile uyumlu gelen hasta, nadir görülmesi ve ilginç radyolojik görünümü nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, mediyasten invazyonu, akciğer kanseri


Okan Solak, Hıdır Esme, Murat Sezer, Fatma Fidan, Mehmet Ünlü. A Case of Sarcoidosis with a Radiological Image of a Solid Mass Invading the Aorta. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 143-146

Corresponding Author: Okan Solak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale