Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The diagnostic value of the rinse fluid in lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 15-19

The diagnostic value of the rinse fluid in lung cancer

Gülru POLAT1, Gülay UTKANER1, Ufuk YILMAZ1, Enver YALNIZ1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Mukadder TİRYAKİ1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Transthoracic needle aspiration, bronchoscopic needle aspiration and brushing like diagnostic procedures were reported to be useful in the diagnosis of the lung cancer. The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of the bronchial biopsy rinse fluid in patients with endobronchial lesions and its contribution to the diagnostic value of forceps biopsy and the bronchial lavage fluid. 82 cases, clinically and radiologically suspected for lung cancer were recruited . 70 patients with diagnosis of lung cancer using forceps biopsy, rinse fluid or bronchial aspiration cytology were included in the study. Forceps biopsy, rinse fluid cytology and bronchial aspiration cytology provided the diagnosis of lung cancer in 60( 87.1%), 41(58.5%) and 30(42.8%) of the patients respectively.The diagnostic sensitivities of forceps biopsy alone; forceps biopsy and rinse fluid cytology; forceps biopsy, rinse fluid cytology and bronchial aspiration were 87.1%, 90.0% and 94.2% respectively. In conclusion, rinse fluid investigation contributes little to the diagnosis of centrally localized lung cancer.However, its complication risk, time consumption and cost being low suggest that future studies of rinse fluid processed with cytopin should be developed.

Keywords: Rinse fluid, lung cancer.


Bronşiyal biyopsi çalkantı suyunun akciğer kanserindeki tanısal değeri

Gülru POLAT1, Gülay UTKANER1, Ufuk YILMAZ1, Enver YALNIZ1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Mukadder TİRYAKİ1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Akciğer kanserlerinin tanısı için transtorasik iğne aspirasyonu, bronkoskopik iğne aspirasyonu ve fırçalama gibi işlemlerden hücresel döküntülerin sitolojik incelemelerinin yararlı olduğu gösterilmiştir.Bu çalışmanın amacı;endobronşiyal görülebilir lezyonu olan akciğer kanseri şüpheli olgularda bronşiyal biyopsi çalkantı suyunun tanısal değeri,bu işlemin bronşiyal forseps biyopsi ve lavaj mayinin tanı değerine olan katkısının araştırılmasıdır. Çalışmaya klinik ve radyolojik olarak akciğer kanseri şüphesi taşıyan 82 olgu alındı.Forseps biyopsi, çalkantı suyu sitolojisi veya bronş aspirasyon sitoloji sonuçları akciğer kanseri olan 70 olgu çalışmaya dahil edildi.Forseps biyopsi (FB) 61 (%87.1) olguda , çalkantı suyu (ÇS) 41 (%58.5) olguda , bronş aspirasyonu (BA) 30 (%42.8) olguda malignite tanısının konmasını sağladı.Tek başına forseps biyopsinin tanı duyarlılığı %87.1 bulunurken bu yönteme çalkantı suyu sitolojisinin eklenmesi duyarlılığı %90.0'a (p>0.05) , çalkantı suyu ile birlikte bronş aspirasyon sitolojisinin eklenmesi %94.2'ye (p>0.05) yükseltti. Sonuç olarak; santral malign tümörlerin tanısına katkısı az olan bu yöntemin hastaya ek bir komplikasyon riski getirmemesi,zaman harcamasına yol açmaması,ucuz bir yöntem olması nedeniyle sitospin ile muamele edilerek ileri çalışmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çalkantı suyu, akciğer kanseri.


Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Ufuk YILMAZ, Enver YALNIZ, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ, Mukadder TİRYAKİ. The diagnostic value of the rinse fluid in lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(1): 15-19

Corresponding Author: Gülru POLAT


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale