Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Effect of Decortication on Lung Functions in Chronic Tuberculosis and Nonspecific Pleural Empyema [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 18-22

The Effect of Decortication on Lung Functions in Chronic Tuberculosis and Nonspecific Pleural Empyema

Mustafa Kürşat ÖZVARAN1, Müyesser ERTUĞRUL1, Yeşim ERSOY1, Ethem ÜNVER1, İlknur DİLEK1, Engin YALÇIN1, Reha BARAN1
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi. Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul

In this study we aimed to evaluate the effect of decortication to decrease the restriction of pulmonary function caused by pleural thickining due to thoracic empyema. At 2000, we evaluated clinical results, preoperative and postoperative pulmonary function tests (PFT) of 32 patients with pleural thickining due to thoracic empyema who underwent the decortication between 1991 and 1999. For statistical analyzes student’s t test was used. Patients were seperated in to two groups according to etiologic agents of empyema as tuberculosis and nonspecific. Tuberculosis group had 20 patients 17 of them were males aged between 16 and 47 mean 27 years old. Their preoperative PFT were found to be FVC 65,2±9,09 % , FEV1 65,05±12,29 % and postoperative PFT were FVC 75,55±14,17 % , FEV1 78,5±14,76 % . Nonspecific group had 12 patients 10 of them were males aged between 14 and 46, mean 32 years old. Their preoperative PFT were FVC 75,83±17,76 % and FEV1 76,63±17,35 % , postoperative PFT were FVC 95,33±18,78 % FEV1 91,75±18,17 % . Both groups had statistically significant improvement (p=0.0009 , p=0.004). Before operation mean treatment duration was 150 days at tuberculosis group and 50 days at nonspecific group. No improvement of PFT was observed in 3 (15%) patients of tuberculosis group and 1 (8%) patient of nonspecific group. It is determined that the PFT were much more detoriated in patients with chronic tuberculosis empyema (p<0.005). According to this study it is found that decortication operation improves the pulmonary function tests significantly in both groups.

Keywords: chronic thoracic empyema, decortication, pulmonary function tests, tuberculosis empyema


Kronik tüberküloz ve nonspesifik ampiyemde dekortikasyonun akciğer fonksiyonuna etkisi

Mustafa Kürşat ÖZVARAN1, Müyesser ERTUĞRUL1, Yeşim ERSOY1, Ethem ÜNVER1, İlknur DİLEK1, Engin YALÇIN1, Reha BARAN1
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi. Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Toraks ampiyemlerinin neden olduğu plevral kalınlaşmada bozulan akciğer solunum fonksiyonlarının dekortikasyon operasyonuyla yeterli bir düzelme sağlanıp sağlanmadığını araştırmak için bu çalışmayı planladık. 1991-1999 yılları arasında kronik ampiyem nedeniyle plevral kalınlaşması olup ve dekortikasyon operasyonu olan ve son kontrolleri 2000 yılında yapılabilen 32 hastanın klinik sonuçları, preoperatif ve postoperatif solunum fonksiyon testleri (SFT) değerlendirildi. İstatistik metod olarak Student's t testi kullanıldı. Hastalar ampiyem etkenine göre tüberküloz ve nonspesifik olarak ayrıldı. Tüberküloz grupunda 20 hastanın 17'si erkek ve yaşları 16 ile 47 arasında ortalaması 27 yıl idi. Preoperatif spirometrede FVC %65.2 ± 9.09, FEV1 %65.05 ± 12.29, postoperatif spirometrede FVC %75.55 ± 14.17 FEV1 78.5 ± 14.76 olarak bulundu. Nonspesifik grubundaki 12 hastanın 10'u erkek ve yaşları 14 ile 46 ve ortalama 32 yıldır. Preoperatif spirometrede FVC %75.83 ± 17.76 ve FEV1 76.63 ± 17.35, postoperatif spirometrede FVC % 95.33 ± 18.78 FEV1 %91.75 ± 18.17 olarak bulundu. İki gruptada düzelme anlamlı bulundu( p=0.0009, p=0.004). Operasyon öncesi tedavi süresi tüberküloz grubunda ortalamada 150 gün, nonspesifik grupta 50 gündü Tüberküloz grubundan 3(%15) hastada, nonspesifik gruptan 1(%8) hastada spirometrede düzelme saptanmadı. Tüberküloza bağlı kronik ampiyemde spirometrede bozulmanın daha fazla olduğu tespit edildi (p<0.05). Bu çalışmaya göre iki grupta da dekortikasyon operasyonunun akciğer fonksiyonlarını anlamlı olarak düzelttiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: dekortikasyon, kronik torasik ampiyem, solunum fonksiyon testi, tüberküloz ampiyem


Mustafa Kürşat ÖZVARAN, Müyesser ERTUĞRUL, Yeşim ERSOY, Ethem ÜNVER, İlknur DİLEK, Engin YALÇIN, Reha BARAN. The Effect of Decortication on Lung Functions in Chronic Tuberculosis and Nonspecific Pleural Empyema. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 18-22


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale