Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The effect of radiographic widespread on arterial blood gases in community acquired pneumonia [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 282-285

The effect of radiographic widespread on arterial blood gases in community acquired pneumonia

Mustafa KOLSUZ1, Muzaffer METİNTAŞ1, İrfan UÇGUN1, Sinan ERGİNEL1, Füsun ALATAŞ1, Emel HARMANCI1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

In this study we investigated the relations between arterial blood gases (ABG) and radiographic findings of community acquired pneumonia (CAP) which classification recommended the 1993 American Thoracic Society guidelines. Group 3 consist of 43 (%58.9) patients with CAP and Group 4 consist of 30 (%41.1) patients with CAP. The mean age was 49.2 (16-88) years; 43 patients (%58.9) were male and 30 (%41.1) were female. The most common radiographic feature were lower lobe (%53,5) infiltrations in Group 3 CAP and bilateral infiltration in Group 4 CAP. Twenty three patients (%76,7) of Group 4 CAP had bilateral and multilober infiltration. The patients who had multilober and bilateral radiographic infiltration had lower PaO2 and O2 saturation compared to patients with lober infiltration (p<0,05). PaO2, PaCO2 and O2 saturations were similar at the end of the therapy (p>0,05). Complications were seen in 10 patients (%13,7), 3 of them had multilober and 6 of them had bilateral radiographic infiltration. Bilateral radiographic infiltration had statistically significant correlation with the complication (p<0,05). As a result, if the radiographic infiltration of a patient is bilateral or multilober, then the patient would develop lower PaO2 and O2 saturation and will have increased risk of complications compared to patients with lober infiltration.

Keywords: Community acquired pneumonia, arterial blood gases, radiology


Toplum kökenli pnömonilerde radyolojik yaygınlığın arter kan gazları üzerine etkisi

Mustafa KOLSUZ1, Muzaffer METİNTAŞ1, İrfan UÇGUN1, Sinan ERGİNEL1, Füsun ALATAŞ1, Emel HARMANCI1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

Bu çalışma Amerikan Toraks Derneği (ATS) kriterlerine göre hastanede veya yoğun bakımda yatarak izlenmesi gereken, Grup 3 ve 4 toplum kökenli pnömoni (TKP)'li 73 erişkin hasta üzerinde yapıldı. Hastaların 43'ü erkek (% 58.9), 30'u kadın (%41.1) ve ortalama yaş 49.2 (16- 88) idi. Grup 3 TKP'lerde en sık alt lob tutulumu (%53.5) gözlenirken, Grup 4 TKP'lerde ise en sık bilateral akciğer tutulumu (%53.4) gözlendi. Bilateral ve birden fazla lob tutulumu Grup 4 TKP'li 23 kişide (%76.7) tespit edildi. Multilober ve bilateral radyolojik tutulumu olan hastaların PaO2 ve Satürasyon (SaO2) değerleri, lober tutulumu olanlarla karşılaştırıldığında daha düşüktü (p<0.05). Tedavi sonrasındaki hastaların PaO2, PaCO2 ve SaO2 değerleri ise birbirine benzer olarak bulundu. Bilateral veya multilober tutulum arasında PaO2, PaCO2 ve SaO2 değerlerinde anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Komplikasyon 10 hastada (%13.7) gözlendi, bunların 3'ünde multilober tutulum ve 6'sında bilateral tutulum vardı. Bilateral tutulumun olması komplikasyon gelişimi ile ilişkili bulundu (p<0.05). Sonuç olarak radyolojik tutulum alanının yaygınlığına paralel olarak hastaların PaO2 ve SaO2 değerleri düşmekte ve bu hastalarda komplikasyon gelişme riski artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, arter kan gazı, radyoloji


Mustafa KOLSUZ, Muzaffer METİNTAŞ, İrfan UÇGUN, Sinan ERGİNEL, Füsun ALATAŞ, Emel HARMANCI. The effect of radiographic widespread on arterial blood gases in community acquired pneumonia. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 282-285


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale