Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
[Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 80-85

147 sarkoidoz hastasının klinik özellikleri

Levent TABAK, Zeki KILIÇARSLAN, Esen KIYAN, Mustafa ERELEL, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Orhan ARSEVEN, Feyza ERKAN, Turhan ECE
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

1990-2000 yılları arasında histolojik olarak tanı konulan hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak, hastalığın klinik özellikleri ve bir üniversite hastanesinin sarkoidoz deneyimi gözden geçirildi. Hepsi Türk vatandaşı olan 147 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 99'u kadın, 48'i erkekti. Hastaların ortalama yaşları 39.04 ± 12.62 yıl idi ve yaşları 18- 70 yaş arasında değişmekteydi. En sık görülen belirtiler Löfgren sendromu (%26.5), pulmoner semptomlar, eritema nodozum (%29) ve deri belirtileri idi. Biyokimyasal testler hastaların hemen tamamında normal idi. Angiotensin konverting enzim her evredeki hastaların 1/3'ünde yüksekti. Hastalar Siltzbach sınışaması kullanılarak Evre I-III'e evrelendiler. %45.5 hasta Evre I, %50.5 hasta Evre II ve %10 hasta Evre III olarak sınışandırıldılar. Tüberkülin testi hastaların %20'sinde pozitifti. Sonuçlar Türkçe literatürde yayınlanmış seriler ile karşılaştırılıp birlikte analiz edildi.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Türk hastalar, Klinik prezantasyon


Levent TABAK, Zeki KILIÇARSLAN, Esen KIYAN, Mustafa ERELEL, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Orhan ARSEVEN, Feyza ERKAN, Turhan ECE. 147 sarkoidoz hastasının klinik özellikleri. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 80-85

Corresponding Author: Levent TABAK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale