Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema without pneumothorax in an asthmatic patient [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 131-135

Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema without pneumothorax in an asthmatic patient

Ender Levent, Nesrin Sarıman
The Department Of Chest Diseases, Maltepe University School Of Medicine, İstanbul, Turkey

Pneumomediastinum with subcutaneous emphysema is caused by a sustained increase in the alveolar and intrabronchial pressure due to asthmatic bronchospasm, physical activity and excessive coughing or vomiting. Pneumomediastinum should be considered in the differantial diagnosis of chest pain in healthy adolescents and young adults. Chest X-ray and computerized tomography (CT) were diagnostic in all cases. A 68-year-old asthmatic male was admitted to our department with sudden onset, severe chest and back pain and dyspnea that developed during excessive coughing. The chest X-ray was normal. CT of the thorax, when performed, revealed the diagnosis of pneumomediastinum and subcutaneous emphysema and a fracture on the 8th rib posteriorly. Interestingly there was neither pneumothorax nor haemothorax.

Keywords: Pneumomediastinum, subcutaneous emphysema, rib fracture, chest pain, asthma


Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu

Ender Levent, Nesrin Sarıman
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Astmatik bronkospazm, fiziksel aktivite, şiddetli öksürük ve kusmalara bağlı olarak; artmış alveoler ve intrabronşiyal basınç pnömomediastinum ve derialtı amfizemine yol açabilmektedir. Sağlıklı adölesanlarda ve genç erişkinlerde göğüs ağrısı ayırıcı tanısında pnömomediastinum da düşünülmelidir. Bu olguların tanısında akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks tomografisi (BTT) yeterlidir. Olgumuz; astım tanılı, 68 yaşında erkek hasta, yoğun öksürük sırasında aniden gelişen şiddetli göğüs-sırt ağrısı ve dispne ile başvurdu. Akciğer grafisi normal olup; göğüs ağrısının şiddetli olması nedeniyle çekilen BTT’de; sol hemitoraksta, pnömomediastinum, derialtı amfizemi ve sol 8. kosta posterior bölümünde fraktür izlendi. İlginç olarak; pnömotoraks veya hemotoraks yoktu.

Anahtar Kelimeler: Pnömomediastinum, derialtı amfizemi, kosta fraktürü, göğüs ağrısı, astım


Ender Levent, Nesrin Sarıman. Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema without pneumothorax in an asthmatic patient. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 131-135

Corresponding Author: Ender Levent, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale