Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The relationship between skin prick tests and serum specific ige which is determined by chemiluminescence method in the diagnosis of respiratory system allergies. [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 31-35

The relationship between skin prick tests and serum specific ige which is determined by chemiluminescence method in the diagnosis of respiratory system allergies.

Emel HARMANCI1, Tercan US2, Necla ÖZDEMİR1, Yurdanur AKGÜN2, Aydın AYDINLI2, Sevda MUTLU1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. ESKİŞEHİR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD. ESKİŞEHİR

Specific IgE was measured with chemiluminescent system in 37 patients with atopic asthma and/or rhinitis which were diagnosed on the basis of complaints, physical examination and skin prick tests (SPT). Twenty three patients had positive SPT result against to Der p, 19 patients had to Der f and 15 had to mixed grass pollens. 10 normal subjects were included in the study as control group which were nonatopic according to medical history, physical examination and SPT. Sensitivity, specifity and diagnostic yield were as follows respectively, for Der p sIgE; %79, %100 and %85; for Der f sIgE, % 85, %90 and %86; and for mixed grass pollen sIgE, %80, %90 and %84.

Keywords: Specific IgE, asthma, allergy, skin tests, rhinitis.


Solunum sistemi allerjisini saptamada kullanılan deri testleri ve kemiluminesans tekniği ile bakılan serum spesifik IGE arasındaki ilişki

Emel HARMANCI1, Tercan US2, Necla ÖZDEMİR1, Yurdanur AKGÜN2, Aydın AYDINLI2, Sevda MUTLU1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. ESKİŞEHİR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD. ESKİŞEHİR

Öykü, fizik muayene ve deri prick testleri esas alınarak atopik astma ve/veya rinit tanısı konulan 37 hastada kemiluminesans yöntemi ile spesifik IgE (sIgE) çalışıldı. 23 hastada Dermatophagoides pteronyssinus (Der p), 19'unda Der farinea (Der f) ve 15 hastada karma ot polenine karşı pozitif deri testi mevcuttu. Öykü, fizik muayene ve prick test ile nonatopik olarak değerlendirilen 10 normal kişi kontrol grubu olarak alındı. Der p için sIgE'nin duyarlılık, özgüllük ve tanı değeri sırasıyla %79, %100 ve %85; Der f için, %85, %90 ve %86; karma ot polenleri için %80, %90 ve %84'dü.

Anahtar Kelimeler: Spesifik IgE, astma, allerji, deri testi, rinit.


Emel HARMANCI, Tercan US, Necla ÖZDEMİR, Yurdanur AKGÜN, Aydın AYDINLI, Sevda MUTLU. The relationship between skin prick tests and serum specific ige which is determined by chemiluminescence method in the diagnosis of respiratory system allergies.. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 31-35


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale