Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Tracheobronchial foreign body aspirations in adults [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 24-29

Tracheobronchial foreign body aspirations in adults

Şevval EREN1, Akın Eraslan BALCI2, Refik ÜLKÜ1, Abdurrahman ŞENYİĞİT3, M. Nesimi EREN4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tbc Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

We reviewed our experience in removal of tracheobronchial foreign bodies in adults. Bronchoscopy records of 65 adult patients with foreign body aspiration between 1998 and 2002 were retrospectively examined. 43 patients (66.2%) were female and 22 patients (33.8%) were male. Median age was 31.2 years (range: 16-72 years). Foreign bodies (FBs) were extracted using rigid bronchoscope (RB) in 48 patients. In 12 patients flexible bronchoscope (FOB) , in 2 patients direct laryngoscope were used. Only 3 patients required thoracotomy. FB was found in the right bronchial tree in 36 (55.4%), in the left bronchial tree in 17 (26.2%), in the trachea in 10 (15.4%) and in the larynx in 2 (3%) of the patients. The most common clinical presentation was coughing, which occurred in 45 (69.2%) patients. The most common aspirated object was türban pin (26 patients; 40%). Foreign bodies were detectable in plain radiograph in 33 patients (50.7%). Plain radiographs were nondiagnostic in 19 patients (29.2%) and 13 patients (20%) had indirect findings. The most common complication after bronchoscopy was mild hemoptysis, which occurred in 10 patients (15.4%). Death did not occur. Foreign bodies in the tracheobronchial tree are rarely seen in adults. A high index of suspicion is necessary for the diagnosis. Early diagnosis and management are essential, as long-standing foreign bodies in the airway may cause irreversible and serious damage. In the majority of patients foreign bodies can be successfully removed using rigid or flexible bronchoscope.

Keywords: Adults, bronchoscopy, tracheobronchial foreign body


Erişkinlerde trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları

Şevval EREN1, Akın Eraslan BALCI2, Refik ÜLKÜ1, Abdurrahman ŞENYİĞİT3, M. Nesimi EREN4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tbc Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Erişkinlerde trakeobronşiyal yabancı cisim (YC) çıkarılması ile ilgili deneyimlerimizi gözden geçirdik. 1988-2002 yılları arasında YC aspirasyonu nedeniyle 65 erişkin hastanın bronkoskopi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 43'ü (%66.2) bayan ve 22'si (%33.8) erkekti. Yaş ortalaması 31.2 (16-72) yıl idi. YC 48 olguda rijid bronkoskopi (RB), 12 olguda fiberoptik bronkoskopi (FOB), 2 olguda direkt laringoskopi ile çıkarılırken, 3 olguda torakotomi gerekli oldu. YC 36 (%55.4) olguda sağ, 17 (26.2%) olguda sol bronşiyal ağaçta, 10 (%15.4) olguda trakea ve 2 (%3) olguda larinkste bulundu. En sık görülen klinik semptom öksürüktü ve hastaların 45'inde (%69.2) mevcuttu. En sık aspire edilen cisim 26 olgu (%40) ile türban iğnesi idi. Röntgenogramda, 33 (%50.7) olguda YC izlenebilirken, 19 olguda (%29.2) normal ve 13 (20%) olguda da indirekt radyolojik bulgular mevcuttu. Bronkoskopi sonrası en sık görülen komplikasyon hafif hemoptizi idi ve olguların 10'unda (%15.4) meydana geldi. Mortalite görülmedi. Erişkinlerde trakeobronşiyal ağaçta YC nadirdir. YC'in tanısı için kuvvetlice şüphelenmek gerekir. Erken tanı ve tedavi esastır, çünkü solunum yollarında uzun süre kalan YC geriye dönüşümsüz zararlara yol açabilir. YC'lerin çoğu rijid veya FOB altında başarı ile çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler: bronkoskopi, eriflkin, trakeobronfliyal yabancı cisim


Şevval EREN, Akın Eraslan BALCI, Refik ÜLKÜ, Abdurrahman ŞENYİĞİT, M. Nesimi EREN. Tracheobronchial foreign body aspirations in adults. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 24-29

Corresponding Author: Şevval EREN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale