Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Comparison of the MGIT with Löwensteinjensen medium for isolation of Mycobacterium Tuberculosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 286-290

Comparison of the MGIT with Löwensteinjensen medium for isolation of Mycobacterium Tuberculosis

Sibel ATIŞ1, Candan ÖZTÜRK2, Minür TÜMKAYA1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anadalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anadalı, MERSİN

We aimed to evaluate the value of Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) method for the diagnosis of pulmonary tuberculosis in this sudy. 126 sputum samples of 42 cases considered as pulmonary tuberculosis clinically and radiologically have been cultured on MGIT and Lowenstein Jensen (LJ) culture media separately and the results have been compared. The isolation rates with MGIT and LJ method were 65 % and 68.3% respectively (p<0.0001). The mean proliferation times with MGIT and LJ method have been found 15.5±11.2 (min: 3-max: 44) and 29.6±10.8 (min:13 - max: 60) day, respectively (p<0.0001). The sensitivity, specifity, positive predictive value and negative predictive value of MGIT were 88.3%, 85%, 92.6% and 77.2%, respectively. The demonstration of Mycobacterium tuberculosis with MGIT method is a rapid and reliable method and we concluded that applying this method routinely will be useful.

Keywords: Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT), Lowenstein Jensen, Mycobacterium tuberculosis


Mycobacterium Tuberculosis izolasyonunda MGİT ve Löwenstein Jensen yöntemlerinin karşılaştırması

Sibel ATIŞ1, Candan ÖZTÜRK2, Minür TÜMKAYA1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anadalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anadalı, MERSİN

Akciğer tüberkülozunun bakteriyolojik tanısında Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGİT) yönteminin değerini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada klinik ve radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen 42 olgudan alınan 126 balgam örneğinin homojenizasyon ve konsantrasyon sonrası yayma mikroskopisi yapıldıktan sonra MGİT ve Löwenstein Jensen (LJ) kültür ortamlarına ayrı ayrı ekilerek sonuçlar karşılaştırıldı. MGİT yöntemi ile izolasyon oranı % 65, LJ yöntemiyle % 68.3 bulundu (p<0.0001). Ortalama üreme süresi LJ besiyerinde 29.6±10.8 (min:13 - max: 60) gün, MGİT'te 15.5±11.2 (min: 3-max: 44) gün idi (p<0.0001). LJ yöntemine göre MGİT yönteminin duyarlılığı % 88.3, özgüllüğü % 85, pozitif kestirim değeri % 92.6, negatif kestirim değeri % 77.2 bulundu. MGİT yönteminin Mycobacterium tuberculosis gösterilmesinde hızlı sonuç veren güvenilir bir yöntem olduğu ve rutin kullanıma girmesinin yararlı olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGİT), Löwenstein Jensen, Mycobacterium tuberculosis


Sibel ATIŞ, Candan ÖZTÜRK, Minür TÜMKAYA. Comparison of the MGIT with Löwensteinjensen medium for isolation of Mycobacterium Tuberculosis. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 286-290

Corresponding Author: Sibel ATIŞ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale