Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A questionnaire study investigating prevalences of the symptoms of obstructive sleep-apne syndrome [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 7-10

A questionnaire study investigating prevalences of the symptoms of obstructive sleep-apne syndrome

Arzu MİRİCİ1, Kazım BİNGÖL2, Hasan KAYNAR1, Metin AKGÜN1, Ümit TUTAR1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Erzurum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, ERZURUM

Obstructive Sleep Apnea syndrome is a respiratory sleep disorder characterised by snoring, apnea and day time sleepiness and may some times affect all systems and organs since it is in fluenced by various genetic and enviromental fctors, prevalance may change from one population to another. That’s why prevalance studies is important in both displaying the current status and determining the needs for establishing new polysomnography units. In this study we investigated the symptom prevalance of obstructive sleep aprea syndrome (OSAS) and found the prevalances of snoring 37%, apnea 10.4% and hypersomnoloscence 36% respectively. We found a significant relationship between symptoms and age, gender, obesity, Frequency of existing three symptoms together was detected in 4-3% of the population.

Keywords: Sleep-apnea, prevalence.


Obstrüktif sleep-apne sendromu semptom prevalansını araştıran bir anket çalışması

Arzu MİRİCİ1, Kazım BİNGÖL2, Hasan KAYNAR1, Metin AKGÜN1, Ümit TUTAR1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Erzurum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, ERZURUM

Obstrüktif uyku apne sendromu; horlama, apne ve gün boyu uyku hali gibi semptomlarla seyreden zaman zaman tüm organ ve sistemleri etkileyebilen bir solunumsal uyku bozukluğudur. Çeşitli genetik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi nedeniyle toplumdan topluma sıklığının değiştiği bilinmektedir. Bu nedenle her toplumda prevalans çalışmaları yapılması, hem varolan durumu ortaya koymak hem de tanı için gerekli polisomnografi ünitelerine olan ihtiyacı belirlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada Erzurum'da Obstruktif Sleep-Apne Sendromu (OSAS) ile ilişkili semptom prevalansı araştırılmış ve horlama için %37, apne için % 10.4, hipersomnolans için % 36'lık prevalans saptanmıştır. OSA sendromu için risk faktörü kabul edilen yaş, cins, obesite ile semptomlar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Her üç semptomun birarada bulunma yüzdesi %4.3 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sleep-apne, prevalans.


Arzu MİRİCİ, Kazım BİNGÖL, Hasan KAYNAR, Metin AKGÜN, Ümit TUTAR. A questionnaire study investigating prevalences of the symptoms of obstructive sleep-apne syndrome. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 7-10

Corresponding Author: Arzu MİRİCİ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale