Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Tuberculosis in the Elderly [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 59-62 | DOI: 10.5505/solunum.2012.17894  

Tuberculosis in the Elderly

Deniz Köksal
Atatürk Chest Diseases And Chest Surgery Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

Tuberculosis (TB) is an infectious disease that can affect people of any age, gender, or socioeconomic class. It is more prevalent in some sections of the population and this situation is taken under consideration in implementing TB control programs. While TB affects mostly the productive age groups in high prevalence countries, it remains an important challenge in the elderly in low prevalence countries. The atypical clinical and radiological presentation of TB in the elderly and comorbidities can lead to delayed diagnosis and appropriate treatment. Considering TB in differential diagnosis is the cornerstone of a rapid diagnosis. Management of active TB in the elderly does not differ fundamentally from that in younger patients. Standart treatment is used. The incidence of adverse effects is higher in the elderly compared to the younger patients. Successful treatment outcomes are lower and TB-related mortality is higher in the elderly patients. The diagnosis and treatment of latent TB infection should be considered in risk groups. To minimize the risk of hepatotoxicity, careful pretreatment assessment is needed to balance the benefit against this potential risk.

Keywords: Tuberculosis, elderly


Yaşlı Hastalarda Tüberküloz

Deniz Köksal
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Tüberküloz (TB) her yaştan, cinsiyetten ve sosyoekonomik sınıftan insanı etkileyen bir infeksiyon hastalığıdır. Ancak toplumun belli kesimlerinde daha sık görülmekte ve bu durum TB kontrol programlarının yapılandırılmasında göz önüne alınmaktadır. Prevalansın yüksek olduğu ülkelerde üretken yaş gruplarını etkilerken, prevalansın düşük olduğu ülkelerde yaşlılarda önemli bir sorundur. Yaşlılarda klinik ve radyolojik bulguların atipik olması ve komorbiditeler nedeniyle tanıda ve uygun tedaviye başlamada gecikmeler olabilmektedir. Hızlı tanının temeli ayırıcı tanıda TB’nin düşünülmesidir. Yaşlılarda aktif TB’nin tedavisi temelde gençlerden farklı değildir. Standart tedavi kullanılır. Ancak yan etkiler gençlerden daha fazla görülmektedir. Yaşlı hastalarda tedavi başarısı daha düşük, TB’ye bağlı mortalite daha yüksektir. Risk grubundaki yaşlılarda latent TB infeksiyonu tanı ve tedavisi yapılmalıdır. Ancak hepatotoksisite riskini azaltmak için tedavi öncesi değerlendirmeler yapılmalı, yarar/zarar oranı doğru dengelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, yaşlı


Deniz Köksal. Tuberculosis in the Elderly. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 59-62

Corresponding Author: Deniz Köksal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale