Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Principles of Asthma Management [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 26-31

Principles of Asthma Management

Veysel Yılmaz
Yedikule Chest Disease And Chest Surgery Teachin Hospital

Asthma management is essential in the control of the disease. Doctor/patient cooperation
as well as patient education constitute the base for asthma management.
Education plays a crucial role for the patient in establishing the cooperation and in
taking an active role in managment. Through the means of the education the
patient familiarizes himself/herself with the risk factors, learns inhalation techniques
and gains self-confidence in asthma management. Personal action plan, providing
self-monitoring/self-managment abilites to the patient, is the center of the
asthma management

Keywords: management, patient education, written action plan


Astım Yönetiminin Esasları

Veysel Yılmaz
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Astım hastalığının yönetimi, astımı kontrol altına almak için şarttır. Yönetim, hasta-
hekim işbirliğine dayanır. Hasta eğitimi, yönetimin vazgeçilmez unsurudur.
Eğitim, işbirliğini oluşturmaya ve hastanın yönetimde aktif rol oynamasına hizmet
eder. Hastanın risk faktörlerini tanımasına, inhalasyon tekniklerini öğrenmesine ve
hastalığı kontrol etme konusunda özgüven kazanmasına yardımcı olur. Kişisel eylem
planı ile hastanın kendi kendini takibi, yönetimin esasını oluşturur.

Anahtar Kelimeler: yönetim, hasta eğitimi, kişisel eylem planı


Veysel Yılmaz. Principles of Asthma Management. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 26-31

Corresponding Author: Veysel Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale