Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A case of invasive thymoma with pleural metastasis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 259-263

A case of invasive thymoma with pleural metastasis

Arzu YORGANCIOĞLU1, Ayşın ŞAKAR1, Pınar ÇELİK1, Akif DEMİR2, Tuğba GÖKTALAY1, Serdar TARHAN3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, MANİSA

61 years old female patient, being followed with anterior mediastinal mass and myastenia gravis, was investigated because of the progression of the primary mass and recent pleural lesions. Thoracal computed tomography showed an anterior mediastinal mass lesion 7cm in diameter and pleural thickening with some nodularities and pleural effusion. The histopathological examination of tru-cut biopsy specimens of both mass and pleura revealed Stage IV invasive thymoma. Progression of the tumor following its non-invasive course of 9 years and the similarities of pleural involvement histopathologically and radiologically mimicking malignant mesothelioma made this case interesting to present.

Keywords: Invasive thymoma, myastenia gravis, malignant mesothelioma.


Plevra metastazlı bir invaziv timoma olgusu

Arzu YORGANCIOĞLU1, Ayşın ŞAKAR1, Pınar ÇELİK1, Akif DEMİR2, Tuğba GÖKTALAY1, Serdar TARHAN3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, MANİSA

Altmışbir yaşında bayan hasta, 9 yıldır ön mediastinal kitle ve myastenia gravis nedeniyle izlenmekte iken, kitlede gelişen progresyon ve plevral lezyonları nedeniyle tetkik edildi. Radyolojik olarak ön mediastende 7 cm çapında kitle lezyonu ve sol hemitoraksta plevral kalınlaşma, yer yer noduler lezyonlar ve plevral sıvı izlendi. Yapılan kesici iğne biopsileri sonucu Evre IV invaziv timoma ve plevra metastazı olarak tanı aldı. Dokuz yıl non-invaziv olarak gidip kısa sürede ilerleme göstermesi ve malign mezotelyoma ile radyolojik ve patolojik benzerlik gösteren plevra tutulumu nedeniyle ilginç bulunarak sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İnvaziv timoma, myastenia gravis, malign mezotelyoma.


Arzu YORGANCIOĞLU, Ayşın ŞAKAR, Pınar ÇELİK, Akif DEMİR, Tuğba GÖKTALAY, Serdar TARHAN. A case of invasive thymoma with pleural metastasis. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 259-263


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale