Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Case of Organising Pneumonia Associated with Streptococcus pneumoniae [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 49-53 | DOI: 10.5505/solunum.2011.19484  

A Case of Organising Pneumonia Associated with Streptococcus pneumoniae

Dilek Çakmakçı Karadoğan, Sibel Özkurt, Göksel Kıter, Ali Ekinci, Sevin Başer, Fatma Evyapan
Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Organizing pneumonia is a histopathological entity that has been described in association -with numerous clinical and radiological conditions. A 57-year-old female patient -was evaluated for somnolence, fatique, exhaustion and sweating that started 1 month ago. Although she had no respiratory symptoms, bilateral patchy infiltrations -were seen on her chest x-ray taken for routine evaluation for differential diagnosis of those infiltrations. Transthoracic tru-cut lung biopsy -was taken and patient -was diagnosed as organising pneumonia (OP) -with relevant histopathological findings. Although no etiological factor has been identified at the beginning, Streptococcus pneumoniae has been determined in the BAL fluid and the case is thought to be OP secondary to a microbiologic etiology. Oral prednisolon treatment has been started at 1 mg/kg/day dosage and tapered within 6 months. Six months later, the somnolence disappeared completely, patient recovered clinically and infiltrations on her chest radiograph showed significant regression.

Keywords: bronchiolitis obliterans organising pneumonia, cryptogenic organizing pneumonia, interstitial lung disease, Streptococcus pneumoniae


Streptococcus pneumoniae ile İlişkili Organize Pnömoni Olgusu

Dilek Çakmakçı Karadoğan, Sibel Özkurt, Göksel Kıter, Ali Ekinci, Sevin Başer, Fatma Evyapan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli

Organize pnömoni, birçok klinik ve radyolojik durumla ilişkili inflamatuar bir akciğer hastalığıdır. Hiçbir solunumsal sıkıntısı olmayan 57 yaşındaki kadın hastanın yaklaşık 1 aydır devam eden uyku hali, halsizlik, yorgunluk, terleme, baş dönmesi yakınmaları mevcuttu. Akciğer grafisinde, bilateral yama tarzı infiltrasyonları olması nedeniyle ileri tetkiki yapıldı. Transtorasik tru-cut biyopsi sonucunda organize pnömoni (OP) tanısı kondu. Başlangıçta hiçbir etiyolojik faktör saptanamamışken, BAL sıvısında Streptococcus pneumoniae üremesi üzerine organize pnömoninin, mikrobiyolojik bir nedene ikincil OP ola¬bileceği düşünüldü. Hastaya 1 mg/kg/gün prednizolon tedavisi başlandı ve 6 ay süreyle, azaltılan dozlarda verildi. Tedavi sonu kontrolünde, hastanın en belirgin yakınması olan uyku halinin tamamen geçtiği, olgunun klinik olarak iyileştiği ve radyolojik olarak lezyonların tama yakın gerilediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: bronşiyolitis obliterans organize pnömoni, kriptojenik organize pnömoni, interstisyel akciğer hastalığı, Streptoccocus pneumoniae


Dilek Çakmakçı Karadoğan, Sibel Özkurt, Göksel Kıter, Ali Ekinci, Sevin Başer, Fatma Evyapan. A Case of Organising Pneumonia Associated with Streptococcus pneumoniae. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 49-53

Corresponding Author: Dilek Çakmakçı Karadoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale