Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Clinical Analysis of 10 Cases with the Novel Influenza A (H1N1) Virus Infection [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 115-119 | DOI: 10.5152/solunum.2013.021  

Clinical Analysis of 10 Cases with the Novel Influenza A (H1N1) Virus Infection

Nermin Çapan1, Sema Canbakan1, İrem Yeşiler1, Arzu Ertürk1, Ruhsar Ofluoğlu1, Abdullah Şimşek2, Saadet Çakmak1, Tuğrul Şipit1
1Atatürk Chest Diseases And Chest Surgergy Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Dertment Of Chest Disease, Bursa State Hospital, Bursa, Turkey

Objective: The aim of the present study was to analyze the features of patients with positive PCR tests for pandemic influenza A (H1N1) virus who were admitted to our clinic during the 2009 pandemic.
Methods: We included ten patients who were hospitalized with the prediagnosis of pneumonia between 21.10.2009-01.12.2009 with positive PCR results for pandemic H1N1 virus, and their files were retrospectively evaluated.
Results: Eight of the 10 patients were male and 2 were female. The mean age of the patients was 39.8±14.6 years. Two of the patients were hospital staff and four patients had comorbidities. The most common symptom was shortness of breath (80%), followed by cough (70%), nausea, vomiting and sputum (30%). Leukocytosis and increased sedimentation rate were detected in only 3 of the patients. In eight cases pneumonic infiltrations were detected in chest roentgenogram. Patients were treated with peroral oseltamivir and intravenous levofloxacin. Three cases progressed to acute respiratory distress syndrome (ARDS). One patient died of ARDS.
Conclusion: In conclusion, close follow-up of patients with viral pneumonia can be life saving.

Keywords: H1N1 virus, pneumonia, ARDS


Influenza A (H1N1) Virus Enfeksiyonlu On Olgunun Klinik Özellikleri

Nermin Çapan1, Sema Canbakan1, İrem Yeşiler1, Arzu Ertürk1, Ruhsar Ofluoğlu1, Abdullah Şimşek2, Saadet Çakmak1, Tuğrul Şipit1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Bursa Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa

Amaç: Bu makalede 2009 pandemisi esnasında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile pandemik influenza A (H1N1) virüsü pozitifliği saptanarak kliniğimizde izlenen olguların özelliklerini incelemeyi amaçladık.
Yöntemler: Kliniğimize 21.10.2009-01.12.2009 tarihleri arasında pnömoni ön tanısı ile yatan ve H1N1 pozitifliği saptanan olguların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Pandemik H1N1 virüsü pozitif olan 10 olgunun 8’i erkek 2’si kadındı. Olguların yaş ortalaması 39,8±14,6 yıl idi. İki olgu hastane personeli olup 4 olguda ek hastalık vardı. En sık karşılaşılan semptom nefes darlığı (%80) iken bunu öksürük (%70), bulantı, kusma ve balgam çıkarma (%30) izliyordu. Olguların üçünde lökositoz ve sedim yüksekliği bulunuyordu. Akciğer filminde 8 olguda pnömonik infiltrasyon izlendi. Hastalar oral oseltamivir ve intravenöz levofloksasin ile tedavi edildi. Üç olguda akut respiratuar distres (ARDS) tablosu gelişti. ARDS gelişen olgulardan biri yaşamını kaybetti.
Sonuç: Çalışmamızda incelenen olguların klinik, laboratur ve radyolojik verileri literatürle uyumlu bulunmuştur. Viral pnömonili hastaların erken tanı ve tedavisi, yakın takibi hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: H1N1 virusu, pnömoni, ARDS


Nermin Çapan, Sema Canbakan, İrem Yeşiler, Arzu Ertürk, Ruhsar Ofluoğlu, Abdullah Şimşek, Saadet Çakmak, Tuğrul Şipit. Clinical Analysis of 10 Cases with the Novel Influenza A (H1N1) Virus Infection. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 115-119

Corresponding Author: Nermin Çapan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale