Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Intermittent hypoxia and physiological adaptation [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 121-126

Intermittent hypoxia and physiological adaptation

Levent ÖZTÜRK1, Gökhan METİN2, Zerrin PELİN3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Pendik Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, EEG Laboratuvarı, İstanbul

Intermittent hypoxia is encountered more often in life when compared to sustained hypoxia. Various environmental and pathophysiological conditions such as temporary ascending to high altitudes, sleep apnea, apneas of premature infants and chronic obstructive pulmonary disease can lead to intermittent hypoxia in the human body. Intermittent hypoxia is an effective stimulus that can evoke adaptation responses at various levels in respiratory, circulatory, sleepwake systems as well as other organ systems. Some of these adaptation responses may be beneficial; wheras, others may be harmful for the body. Intermittent hypoxia training improves egzersize performance in athletes. In animals, it has been shown to have antiarrhythmic effects and prevent atherosclerosis. On the other hand, there are many studies reporting hypertension, right ventricular hypertropy, myocardial and cerebral ischemia and oxidative damage besides neurocognitive deficits as potential consequences of intermittent hypoxia. This review will present current knowledge and development in the last 10 years on intermittent hypoxia and adaptation responses. By understanding the mechanisms that intermittent hypoxia elicits, we may understand the pathophysiology of various diseases and produce alternative therapeutic interventions.

Keywords: hypoxic ventilatory response, intermittent hypoxia, respiratory plasticity


Aralıklı hipoksi ve fizyolojik uyum

Levent ÖZTÜRK1, Gökhan METİN2, Zerrin PELİN3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Pendik Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, EEG Laboratuvarı, İstanbul

Aralıklı hipoksi, kesintisiz hipoksiye oranla yaşamda çok daha sık karşılaşılan bir durumdur. Geçici olarak yüksek irtifaya çıkış, uyku apnesi, prematür yenidoğan apnesi ve kronik obstrüktif akciğer hastalıkları gibi çeşitli çevresel ve patofizyolojik durumlar insan vücudunda aralıklı hipoksiye neden olabilir. Aralıklı hipoksi, vücutta solunum, dolaşım, uyku-uyanıklık sistemleri ve diğer organ sistemlerinde çeşitli düzeylerde uyum yanıtı ortaya çıkarabilen etkili bir uyarandır. Bu uyum yanıtlarının bazıları vücut açısından yararlı, bazıları ise zararlı olabilir. Aralıklı hipoksi egzersizleri atletlerde egzersiz performansını arttırmaktadır. Hayvanlarda anti aritmik etkilerinin olduğu ve aterosklerozu önlediği bilinmektedir. Diğer yandan nörokognitif bozukluklarla birlikte hipertansiyon, sağ ventrikül hipertrofisi, miyokard iskemisi, serebral iskemi ve oksidatif hasara yol açtığını gösteren birçok çalışma vardır. Aralıklı hipoksinin neden olduğu fizyolojik ve patolojik mekanizmaların anlaşılmasıyla, çeşitli hastalıkların fizyopatolojisi çözülebilecek ve tedavi alternatişeri üretilebilecektir. Bu derlemede son on yılda üzerinde oldukça yoğun çalışılan aralıklı hipoksi ve uyum yanıtı konusundaki güncel bilgi sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aralıklı hipoksi, hipoksik solunum yanıtı, respiratuvar plastisite


Levent ÖZTÜRK, Gökhan METİN, Zerrin PELİN. Intermittent hypoxia and physiological adaptation. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 121-126


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale