Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The role of autofluorescence bronchoscopy in the investigation of synchronous cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(2): 59-67

The role of autofluorescence bronchoscopy in the investigation of synchronous cancer

Erdoğan KUNTER1, Ahmet İLVAN1, Murat APAYDIN1, Erkan BOZKANAT1, Turgut IŞITMANGİL2, Zafer KARTALOĞLU1, Oğuzhan OKUTAN1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi İstanbul

Diagnostic and therapeutic developments have been achieved in lung cancer without a satifactory improvement in its prognosis.Delays in diagnosis and overlooked synchronous cancers while deciding on a treatment protocol are some of the reasons causing this outcome. Autofluorescence bronchoscopy (AFB) is a promising procedure introduced recently as adjunct in early diagnosis, staging and surgical margin determination of lung cancer.In this study we aimed to show the role of AFB in detecting synchronous cancer in cases with lung cancer. 35 patients (30 male, 5 female), ages between 29-78 (mean: 59.8±10.5 ) were enrolled in the study. Of 35 patients, 24 were being investigated for possible lung cancer. 11 patients had thoracic surgery for primary or metastatic lung cancer and were being evaluated for recurrent or residuel cancer. Conventional bronchoscopy (CB) and AFB were performed successively at the same session. Areas suspected to be malignant or premalignant were determined using both methods and biopsies were obtained. In 8 of the patients (22%) malignant or premalignant lesions other than the primary cancer or lesion and in 4 (11%) at least one synchronous cancer was detected. The diagnostic accuracy rates for the detection of synchronous cancer using CB and AFB were as follows respectively: sensitivity 19%,94%; specificity 52%, 44%; positive predictivity 13%, 25%; negative predictivity 73%,97% and overall accuracy 39%,52%. In conclusion, we think that investigation for synchronous cancer must be performed in patients evaluated for lung cancer and AFB is a more sensitive method than CB in detecting premalignant lesions and synchronous cancer.

Keywords: autofluorescence bronchoscopy, synchronous cancer, lung cancer


Senkron kanser araştırmasında otofloresan bronkoskopinin yeri

Erdoğan KUNTER1, Ahmet İLVAN1, Murat APAYDIN1, Erkan BOZKANAT1, Turgut IŞITMANGİL2, Zafer KARTALOĞLU1, Oğuzhan OKUTAN1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi İstanbul

Akciğer kanserinin teşhis ve tedavisinde elde edilen olumlu gelişmelere rağmen hastalığın prognozunda istenilen iyileşme sağlanamamıştır. Bunun nedenleri arasında tanı koymada gecikmeler ve tedavi planlaması sırasında gözden kaçan senkron kanserler sayılabilir. Otoşoresan bronkoskopi (OFB), akciğer kanserinde erken tanı, evreleme ve cerrahi sınır tespiti gibi konularda son yıllarda kullanıma giren umut veren bir yöntemdir. Biz bu çalışmada OFB'nin akciğer kanserinde senkron kanser araştırmasındaki yerini göstermeyi amaçladık. Çalışmaya 29-78 (59.8±10.5 yıl) yaşlarında 35 (30 erkek, 5 kadın) olgu alındı. Hastalardan 24'ü akciğer kanseri şüphesi ile araştırılan, 11'i ise daha önce akciğerin primer veya metastatik kanseri nedeniyle opere edilmiş ve nüks veya rezidü kanser yönünden araştırılan olgulardı. Hastalara aynı seansda ve ardışık olarak, konvansiyonel bronkoskopi (KB) ve OFB uygulandı. Her iki yöntemle malign veya premalign olduğundan şüphelenilen yerler saptanarak biyopsi alındı. Çalışmada yer alan hastalardan sekizinde (%22) primer kanserin veya lezyonun dışında bir başka premalign veya malign lezyon, 4 hastada ise (%11) en az bir tane daha senkron kanser olduğu görüldü. Senkron kanser tespitinde KB ve OFB'nin tanısal doğrulukları karşılaştırıldığında sırasıyla; sensitivite %19, %94; spesifite %52, %44; pozitif prediktivite %13, %25; negatif prediktivite %73, %97; toplam doğruluk oranı %39, %52; olarak bulundu. Sonuç olarak akciğer kanseri olgularında senkron kanser araştırmasının mutlaka yapılması gerektiği ve OFB'nin premalign lezyon ve senkron kanser tespitinde KB'den daha duyarlı bir yöntem olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: otofloresan bronkoskopi, senkron kanser, akciğer kanseri


Erdoğan KUNTER, Ahmet İLVAN, Murat APAYDIN, Erkan BOZKANAT, Turgut IŞITMANGİL, Zafer KARTALOĞLU, Oğuzhan OKUTAN. The role of autofluorescence bronchoscopy in the investigation of synchronous cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(2): 59-67

Corresponding Author: Erdoğan KUNTER


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale