Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Effects of Training on Womans Who Have High Risk in Terms of Indoor Environmental Air Pollution [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 78-85 | DOI: 10.5505/solunum.2011.24392  

Effects of Training on Womans Who Have High Risk in Terms of Indoor Environmental Air Pollution

Gülnaz Karatay1, Yeliz Akkuş2
1Tunceli University High School of Health Nursing Departman
2Kafkas University high School of Health

Aim: This study "was conducted to determine the effects of training
on "women who have high risk in terms of indoor environmental
air pollution in Kars.
Methods: This study "was planned as an intervention study and the data was collected between March 10, 2010 to March 10, 2011. The study "was performed on 80 "women "who "were trained by six visits made once in every other "week at their home. Data "were collected "with socio-demographic form, health status information form, environmental tobacco exposure form, information form on dried cow dung usage and awareness of "women, St. George Respiratory Questionnaire.
Results: After the intervention, it "was seen that knowledge level of women about use of dried cow dung "was increased dramatically. The St. George Respiratory Questionnaire scores of these "women at "were 2.40 point lower in positive aspect, but the difference wasn't statistically significant. At the beginning 94.7% and after the study 72.4% of "women have declared environmental smoke exposure.
Conculation: After the study, it "was seen that knowledge level of women about dried cow dung usage and it's harm to health as well as their efforts to improve respiratory system health "were increased.

Keywords: biomass, dried cow dung, health, indoor environmental air pollution,


Kapalı Ortam Hava Kirliliğinin Yarattığı Sorunlar Açısından Yüksek Riskli Kadınlara Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Gülnaz Karatay1, Yeliz Akkuş2
1Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Kars
2Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Tunceli

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kars'ta kapalı ortam hava kirliliğinin
yarattığı sorunlar açısından yüksek risk altında olan kadınlara
verilen eğitimin etkinliğinin incelenmesidir.
Yöntem: Müdahale çalışması olarak planlanan bu çalışmanın verileri 10 Mart 2010-10 Mart 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmaya 80 kadın alınmış ve birer hafta arayla altı kez ev ziyareti yapılarak eğitimler verilmiştir. Araştırmanın verileri sosyo-demografik ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi formu, kadınların tezek hakkındaki bilgi ve uygulamalarını tamlamaya yönelik bilgi formu, çevresel sigara dumanı maruziyet anketi, St. George Solunum Anketi aracılığıyla toplanmıştır.
Bulgular: Müdahale sonrasında, kadınların tezek kullanımına ilişkin bilgi düzeylerinin, istatistiksel açıdan anlamlı derecede arttığı görülmüştür. Kadınların St. Georges Solunum Anketinden aldıkları puanlarda, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, 2.40 puanlık olumlu yönde bir düşme görülmüştür. Çalışmanın başında kadınların %94.7'si, çalışma sonunda ise %72.4'ü çevresel sigara dumanına maruz kaldığını belirtmiştir.
Sonuç: Çalışma sonunda kadınların tezek kullanımı ile zararlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ve solunum sistemine yönelik sağlığı geliştirme çabalarının arttığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: biyomas, kadınlar, kapalı ortam hava kirliliği, sağlık, tezek


Gülnaz Karatay, Yeliz Akkuş. Effects of Training on Womans Who Have High Risk in Terms of Indoor Environmental Air Pollution. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 78-85

Corresponding Author: Gülnaz Karatay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale