Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small Cell Lung Carcinoma Which Has Solitary Synchronous Cranial Metastasis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 139-143

The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small Cell Lung Carcinoma Which Has Solitary Synchronous Cranial Metastasis

Evrim Eylem Akpınar1, Erkmen Gülhan2, Hakan Sabuncuoğlu3, Meral Gülhan1
1Ufuk University, Department Of Chest Diseases, Ankara, Turkey
2Atatürk Chest Diseases And Chest Surgery Center, Department Of Chest Surgery, Ankara, Turkey
3Ufuk University, Department Of Neurosurgery, Ankara, Turkey

Brain metastasis are seen in 1/3’rd of non-small cell lung carcinoma (NSCLC). If brain metastasis is not treated, neurologic symptoms rapidly progress and median survival is two months. It is reported that surgical resection of brain metastasis and primary lung tumor provides long survival. In this report, we aimed to emphasize the importance of surgical treatment in similar patients, by investigating the combined surgical treatment approach in a NSCLC patient who is stage IV due to brain metastasis.

Keywords: brain metastasis, lung cancer, treatment


Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı

Evrim Eylem Akpınar1, Erkmen Gülhan2, Hakan Sabuncuoğlu3, Meral Gülhan1
1Ufuk Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Ankara
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Ufuk Üniversitesi, Nöroşirurji Ad, Ankara

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastaların üçte birinde beyin metastazı görülür. Beyin metastazlı hasta tedavi edilmezse nörolojik semptomlar hızla ilerler ve ortalama sağkalım iki aydır. Seçilmiş bir hasta grubunda akciğer ve beyne cerrahi tedavi yaklaşımı ile uzun sağkalım elde edilebileceğini gösteren yayınlar vardır. Bu makalede, beyin metastazı nedeniyle evre IV olan bir KHDAK’li olgumuzda kombine cerrahi tedavi yaklaşımını irdeleyerek, küçük bir hasta grubu da olsa, benzer hastalarda cerrahi tedavinin önemine dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, beyin metastazı, tedavi


Evrim Eylem Akpınar, Erkmen Gülhan, Hakan Sabuncuoğlu, Meral Gülhan. The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small Cell Lung Carcinoma Which Has Solitary Synchronous Cranial Metastasis. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 139-143

Corresponding Author: Evrim Eylem Akpınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale