Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Anesthesia and Intensive Care Unit Management For Lung Transplantation [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 144-148 | DOI: 10.5152/solunum.2013.029  

Anesthesia and Intensive Care Unit Management For Lung Transplantation

Zeynep Nilgün Ulukol
Yedikule Teaching Hospital For Pulmonology And Thoracic Surgery, Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul

Lung transplantation is the unique way to survive for patients who are in the terminal stages of their disease. Candidates for transplantation, however, are individuals with respiratory failure, which constitutes a contraindication to non-transplant surgery in general. In this article we aimed to review the featured aspects of anesthesia application and early intensive care follow-up in lung transplantation which has been performed in an increasing number of centers in our country in recent years.

Keywords: Lung transplantation, surgical intensive care, postope- rative complications


Akciğer Transplantasyonunda Anestezi Uygulamaları ve Erken Dönem Yoğun Bakım İzlemi

Zeynep Nilgün Ulukol
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Akciğer transplantasyonu, terminal dönemdeki akciğer hastaları için yaşamı devam ettirebilmenin tek yoludur. Transplantasyon adayları ise, genel olarak transplantasyon dışı cerrahi girişimler için kontrendikasyon oluşturacak solunum yetmezliği olan bireylerdir. Bu makalede son yıllarda Ülkemizde de giderek artan sayıda merkezde uygulanan akciğer transplantasyonunda anestezi uygulamaları ve erken dönem yoğun bakım izleminin özellikli yönlerini gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akciğer nakli, cerrahi yoğun bakım, postoperatif komplikasyonlar


Zeynep Nilgün Ulukol. Anesthesia and Intensive Care Unit Management For Lung Transplantation. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 144-148

Corresponding Author: Zeynep Nilgün Ulukol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale